Duwbakken toe varend

Nieuwe voorzieningen binnenvaart

De afgelopen tijd is de haven toegankelijker geworden voor zowel grote als kleine schepen. Zo hebben we een brug gebouwd bij de Usselincxhaven die de toegang naar de bewoonde wereld vereenvoudigd. En door een aanpassing op de huidige regels, zijn nu ook duwboten welkom in de Sonthaven.

Extra paal in de Usselincxhaven

De wachtsteiger van de Usselincxhaven heeft nog een verbeterslag ondergaan. Er miste voor grote schepen van meer dan 135 meter een paal. Nu deze er is, kunnen deze schepen ook in de haven aanmeren.
Eerder is de toegang verbeterd door de aanleg van een loopbrug over het tussenliggende bedrijventerrein. Ook is er een voetpad aangelegd die leidt naar de openbare weg.

 

Upgrade toegang

De wachtplaats was niet populair, omdat schippers altijd over het bedrijventerrein moesten lopen om bij de openbare weg te komen. Naast de aanleg van het voetpad, is ook de trap op het bordes verbeterd. Met deze upgrades is de haven toegankelijker voor de huidige schippers en nu ook voor die van grote schepen. De veiligheid is verbeterd, wat voor alle partijen (ook voor het tussenliggende bedrijventerrein) goed nieuws is. Schippers, wees welkom!

 

Duwboten welkom in de Sonthaven

Vanaf nu is het ook toegestaan voor duwboten om aan te leggen in de Sonthaven. Afgelopen jaren waren schepen van minder dan 38 meter niet welkom bij de wachtsteiger. Omdat duwboten hier ook onder vallen, zorgde dit weleens voor onvrede. Nu dit wel mag, verwachten we een hogere tevredenheid. Enige nadeel dat we kunnen bedenken is dat er in enkele gevallen niet genoeg plek is voor de grotere schepen. Maar aangezien duwboten hier nooit langer liggen dan nodig, verwachten we hier niet teveel hinder van.

 

Kegelwachtplaatsen ontoegankelijk in ADM haven

Vanaf 7 oktober geldt er een afmeerverbod op de kegelwachtplaatsen aan de noordzijde van de ADM haven. Dit betekent dat kegelschepen hier, tot nadere berichtgeving, niet mogen liggen. Gelukkig zijn er op andere plekken in het havengebied voldoende kegelwachtplaatsen. Een actueel overzicht is te vinden op https://www.portofamsterdam.com/nl/scheepvaart/binnenvaart/faciliteiten/wachtplaatsen