Milieustraat aangepaste foto

Nieuwe milieustraten Afrikahaven en Minervahaven/Koivstokade

Bij de Afrikahaven is een extra milieustraat gecreëerd en ook op de hoek Minervahaven/Koivstokade is een nieuwe milieustraat ingericht.

Afrikahaven

De afvalbakken op de Strombolidam zijn verplaatst naar de wachtsteigers bij de Afrikahaven. Hierdoor is er een extra milieustraat in de Afrikahaven. Elke milieustraat heeft een glas-, een papier- en een huisvuilcontainer. Gebruik van de containers is gratis en kunnen met de SAB-kaart geopend worden.

Op de Strombolidam zijn daardoor geen containers meer, omdat de steigers daar buiten gebruik zijn gesteld.

Hoek Minervahaven/Koivistokade

Op de hoek Minervahavenweg en de Koivistokade is een nieuwe milieustraat ingericht voor de wachtplaatsen in de Nieuwe Houthaven en de Minervahaven. Hier staan een glas-, papier- en een afgesloten huisvuilcontainer. Ook hier is het gebruik van de containers gratis en kunnen ze met de SAB-kaart geopend worden.