waterstof Hyxchange

Nederland gestart met Groene Waterstof certificaten

Nederland is als eerste land ter wereld gestart met het uitgeven van certificaten voor groene waterstof. Producenten kunnen hun waterstof aanmelden voor het verkrijgen van een ‘Groene Garantie van Oorsprong’. Zo kan elke afnemer nagaan of de waterstof duurzaam is opgewekt uit groene stoom.

Deze certificaten zijn ook om te zetten naar hernieuwbare brandstof eenheden (HBE) voor verkeer en vervoer. Verder wordt er gekeken naar andere mogelijkheden waarmee de handel in groene brandstoffen en energie sneller van de grond komt. Dit systeem is nu nog een Nederlands systeem en dus alleen binnen Nederland geldig.

De invoering van deze certificering volgde op een succesvolle pilot op initiatief van het platform ‘HyXchange’, waar ook Port of Amsterdam deel van uitmaakt. Nederlandse zeehavens gaan een cruciale rol in de waterstofeconomie in Europa spelen. Door de ligging aan zee en het fijnmazige gasnet, heeft Nederland unieke kansen om de potentie van groene waterstof te benutten voor een duurzame toekomst en een versterking van de economie.  

Toekomst certificering

HyXchange wil de handel in certificaten en waterstof snel verder uitbouwen, waarbij ook handel tussen Europese landen en waterstofimport van landen buiten de EU moet worden gefaciliteerd. Een meer internationaal systeem van waterstofcertificaten komt waarschijnlijk later op basis van Europese regelgeving, waar nu nog discussie over plaatsvindt. HyXchange pleit voor een spoedige regeling om ook de waterstofimport uit andere landen te certificeren, zodat dit ook meetelt voor onze klimaatdoelen en we bovendien minder aardgas nodig hebben.  

Port of Amsterdam en waterstofeconomie

Port of Amsterdam wil het voortouw nemen in de duurzame transitie. Als grote energiehaven richten we ons daarom op de import, de productie en het gebruik van groene waterstof. We werken samen met partners aan infrastructuur en importlijnen om de industrie, het zware transport, de stad, de regio en het Europese achterland van waterstof te kunnen voorzien. Het doel is om dit met uitsluitend groene waterstof te doen.  

De Metropoolregio Amsterdam, inclusief het Noordzeekanaalgebied, is een belangrijke schakel in de waterstofeconomie vanwege de potentieel grote lokale vraag: de vraag van een Europese staalindustrie die versneld wil verduurzamen (Tata Steel), een omvangrijke Europese luchthaven met duurzame ambities (Schiphol), een grote energiehaven die actief de omslag maakt naar groene brandstoffen (Port of Amsterdam) en een metropool met verreikende groene ambities. Dankzij de ligging aan zee en de cruciale waterverbindingen, de aanwezige opslag- en overslagfaciliteiten en de relevante spelers en kennis, is de Amsterdamse haven bovendien uitermate geschikt om groene waterstof te importeren en door te voeren naar het Europese achterland.