Missie H2 zet Olympisch TeamNL in voor promoten waterstof

Vandaag werd ‘Missie H2’ afgetrapt. Dit gebeurde met een persconferentie en een sportief event.

Vandaag werd Missie H2 afgetrapt, een samenwerking tussen Gasunie, Shell Nederland, Remeha, Stedin Groep, Groningen Seaports en Port of Amsterdam, om waterstof als nieuwe energiedrager voor de (nabije) toekomst te promoten in aanloop, tijdens en na de Olympische spelen in Tokyo.

Dit gebeurde met een persconferentie en een sportief event, waarbij Olympische watersporters de samenwerking tussen de bedrijven en TeamNL verbeeldden. Marjan van Loon van Shell en Ulco Vermeulen van Gasunie deden het woord namens de bedrijven, Pieter van den Hoogenband sprak namens NOC*NSF. De partijen hebben deze samenwerking vandaag ook in een persbericht aangekondigd.

Port of Amsterdam ziet groene waterstof als belangrijke bouwsteen voor de energietransitie en als toekomstig product voor de haven. Deze nieuwe duurzame energiedrager is weliswaar een hot topic in de Nederlandse energiewereld, maar voor veel mensen nog een grote onbekende. Daarom gaan we samen met vier andere bedrijven in de energieketen én het Nederlands Olympisch Team (TeamNL) waterstof promoten als duurzame energiedrager.

De timing is uitstekend: in het Nederlands klimaatakkoord neemt waterstof een belangrijke plaats in, overal ontstaan initiatieven en Japan profileert de Olympische Spelen 2020 als ‘Hydrogen games’ (waterstofspelen), d.w.z. dat waterstof de spelen van energie zal voorzien.

Doel van de vijf bedrijven is de bekendheid met de duurzame mogelijkheden van waterstof onder het Nederlandse publiek te vergroten en concrete waterstofprojecten en -initiatieven onder de aandacht te brengen. Hiermee hopen we een brede beweging op gang te brengen ten behoeve van dit cruciale element in de energietransitie, en de rol van havens hierin te onderstrepen. De titel van de campagne is dan ook breed gekozen: ‘Nederland Waterstofland’.

Door dit samen met TeamNL te doen, onder meer door Olympische watersporters in te zetten bij events (denk bijv. aan SAIL), krijgt waterstof veel aandacht. Ook zijn er kansen om internationaal aandacht hiervoor te vragen, en is er de mogelijkheid van kennisuitwisseling met Japan, dat net als Nederland ambitieus is op het gebied van waterstof.