minister jetten bezoekt amsterdamse haven

Minister Jetten bezoekt congestiegebied in de haven

Om de impact van de elektriciteitscongestie te zien, bracht minister Rob Jetten (Klimaat & Energie) samen met Amsterdamse wethouder Zita Pels een werkbezoek aan de Amsterdamse haven. Hij was hier op uitnodiging van de Taskforce congestie.

Deze Taskforce, bestaande uit de gemeente Amsterdam, Liander, TenneT en Port of Amsterdam, heeft als doel de gevolgen van de congestieproblemen aan te pakken en een aantal oplossingsrichtingen uit te werken.

Meer stroom nodig voor verduurzaming

Hoewel elektriciteitscongestie een nationaal probleem is, is die in Amsterdam wel heel prangend. In 2050 is de vraag naar elektriciteit in Amsterdam drie- tot vierenhalf keer hoger dan nu. Die vraag naar stroom neemt enorm toe door onder meer verduurzaming. Om de energietransitie, elektrificatie van de samenleving, het aantrekken van circulaire bedrijven en de digitalisering van de samenleving mogelijk te maken is betrouwbare elektriciteitsvoorziening nodig. Nu en in de toekomst. Daarom moet de capaciteit van het elektriciteitsnet snel worden uitgebreid en is het nodig de beschikbare capaciteit beter te benutten.

Spoedpakket

Om de bestaande capaciteit beter te kunnen inzetten is, vooruitlopend op de Energiewet, een spoedpakket van wet- en regelgeving nodig. Daarmee kunnen we in congestiegebieden bedrijven toch toegang geven tot het net en wordt de benuttingsgraad van het net vergroot. De betrouwbaarheid en leveringszekerheid blijft zo gewaarborgd. Ook het verkorten van doorlooptijden voor ruimtelijke inpassing is een belangrijk element. Tot slot is een crisisaanpak nodig voor het versnellen van ruimtelijke processen.

Congestieproblematiek verzachten

In de Taskforce werken we samen met gemeente Amsterdam en netbeheerders Liander en Tennet aan het aanpakken van de gevolgen van het volgelopen elektriciteitsnet en de energie-opgave van Amsterdam. Dit doen we onder andere door de uitbreiding van infrastructuur te coördineren en te versnellen en manieren te vinden om schaarse ruimte op het net op een verantwoorde manier te verdelen. Verder werken we aan slimme korte termijn oplossingen om de congestieproblematiek te verzachten. Eén van de initiatieven die Port of Amsterdam hierin neemt, is de oprichting van een coöperatie om de bestaande capaciteit in de haven beter in te zetten, door bedrijven de energie met elkaar te laten delen. Met dit soort oplossingen zorgen we dat de haven ook in tijden van congestie niet stil blijft staan en kunnen we door blijven werken aan een klimaatneutrale haven in 2050.