de haven

Met enkele weken uitslag geluidsmetingen Alaskahaven

Afgelopen vrijdag (4 november) heeft Port of Amsterdam geluidsmetingen laten uitvoeren in de Alaskahaven. Aanleiding hiervoor was het grote aantal klachten dat sinds half september is ontvangen uit met name Westzaan en Zaandam.

Inzicht krijgen

De geluidsmetingen zijn uitgevoerd op een schip dat vergelijkbaar is met de twee schepen waarvan we vermoeden dat ze verantwoordelijk zijn voor het grote aantal klachten. Het directe doel van de geluidsmeting was inzicht krijgen in de relevante geluidbronnen op het schip en hoe die zich verhouden tot andere geluiden in de omgeving.

Met dit inzicht kunnen we bepalen welke geluidsbronnen verantwoordelijk zijn voor de overlast bij de bewoners. Hoewel er afgelopen weekend geen 1-1 vergelijkbare situatie was met de eerste periode waarin de klachten binnenkwamen omdat de wind bijvoorbeeld ook anders stond, zijn de metingen nog steeds waardevol.

Meten is weten

Er is een geluidsmeting op circa 75 meter van het schip uitgevoerd ten noorden van de Alaskahaven. Bij een vervolgmeting zal ook op deze positie weer gemeten worden om beide metingen met elkaar te kunnen vergelijken. Daarnaast zijn verschillende geluidsbronnen op en rond het schip gemeten op korte afstand. Dit had als doel de bijdrage van de verschillende geluidsbronnen van het schip te bepalen. Vervolgens is ook in de omgeving rondom het schip gemeten, dit gaat om twee punten uit de vergunning. Het geluid van het schip was daar nagenoeg niet te horen.

Hoe verder?

Doordat we nu op een vergelijkbaar schip hebben gemeten wat de situatie is zonder grote overlast, kunnen we de verschillen beter analyseren mocht daar later wel weer sprake van zijn. De uitslag van deze meting wordt met circa vier weken verwacht. Vanzelfsprekend houden we de betrokkenen hiervan op de hoogte.