windmolens

Meer windenergie in de haven

Wat zijn de windenergieplannen van Port of Amsterdam en haar partners? Wat is de visie van de provincie en gemeente Amsterdam op windenergie in de havenregio? Hoe kijken bewoners en bedrijven daar tegenaan?

Deze vragen kwamen vorige week woensdagavond aan de orde in Aristo Sloterdijk. De provincie had daar een avond georganiseerd voor bewoners en bedrijven.

Carla Jong, Projectmanager Ruimtelijke Ordening en Milieu bij Havenbedrijf Amsterdam, Windgroep Holland en Waternet kregen de gelegenheid om de plannen toe te lichten.

De plannen zijn nog in onderzoek, maar de provincie wil in een vroeg stadium bewoners en bedrijven betrekken bij kansrijke locaties. Aanbevelingen en bezwaren kunnen zo meegenomen worden in de vergunningaanvraag. De provincie is vergunningverlener. Port of Amsterdam kan vanaf 15 januari een vergunning aanvragen voor het vervangen van bestaande molens en het plaatsen van nieuwe opstellingen.

In dit dossier nemen provincie en gemeente tot nu toe verschillende standpunten in. De provincie wil de opgave vanuit het Rijk voor het realiseren van meer windenergie minimaal invullen. Dit is zo afgesproken in het coalitieakkoord.

De gemeente Amsterdam én het havenbedrijf zien meer mogelijkheden voor windmolens in het havengebied. Dit omdat hier minder snel hinder wordt ervaren dan in landelijke gebieden of woongebieden. Uiteraard wel in goed overleg met bedrijven in de omgeving van opstellingen. De bezoekers van de informatieavond waren het daarmee eens.