luchtofot amsterdam regio haven

Luchtkwaliteit rond havengebied valt binnen de Europese norm

De luchtkwaliteit rond het Amsterdamse havengebied blijft ook in 2022 binnen de Europese norm. Dit blijkt uit de metingen van de GGD, die sinds 2009 dagelijks op vijf punten metingen in het havengebied verricht naar de hoeveelheid fijnstof (PM10 en PM2.5), stikstofdioxide (NO2), zwaveldioxide (SO2) benzeen, tolueen en xyleen (BTX).

Metingen 2022

Er zijn weinig veranderingen tussen de vastgestelde metingen in 2022 en die van 2021. In de grafiek is te zien hoe de verschillende stoffen sinds 2009 gemiddeld (kleine) veranderingen hebben ondergaan.  

Fijnstof en stikstofdioxide zijn heel licht gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze stijging is niet merkbaar op de achtergrondstations die op minder belaste meetlocaties in en rond Amsterdam staan. Dit duidt dus op een licht gestegen bijdrage vanuit de haven voor die stoffen. Zeer fijnstof, benzeen en zwaveldioxide zijn iets gedaald ten opzichte van 2021.

Geur

Het aantal stof- en geurklachten waarbij als oorzaak het havengebied is geregistreerd, is ten opzichte van 2021 gestegen maar is nog wel lager dan in 2018 en 2019. Een derde van de klachten werd veroorzaakt door één bedrijf. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn toezichthouder en doet onderzoek bij meerdere klachten.

Het rapport luchtkwaliteit van de GGD is te vinden via deze link.

Meer informatie over geur en de oorzaak van de klachten vindt u hier: 7.608 eNose-alarmeringen in 2022.