Luchtkwaliteit haven Amsterdam

Luchtkwaliteit rond havengebied valt binnen de Europese norm

De luchtkwaliteit rond het havengebied van Amsterdam blijft ook in 2021 binnen de Europese norm. Dit blijkt uit metingen van de GGD, die sinds 2009 dagelijks op vijf punten in het havengebied metingen verricht naar de hoeveelheid fijnstof, stikstofdioxide, zwaveldioxide, benzeen, tolueen en xyleen.

Sinds de start van de metingen in 2009 blijven de emissies dalen.

Metingen 2021

Er zijn weinig veranderingen tussen de vastgestelde metingen in 2021 en die van 2020. In de grafiek is te zien hoe de verschillende stoffen sinds 2009 gemiddeld zijn gedaald.

Door de metingen met de windrichting te vergelijken, komt naar voren dat de activiteiten in de haven lokaal wel een effect op de luchtkwaliteit hebben maar dat effect wordt dus steeds minder. De daling van fijnstof is een landelijke trend.  

metingen luchtkwaliteit 2022

 

Geur

Het aantal stof- en geurklachten waarbij als oorzaak het havengebied is geregistreerd, is in 2021 met 226 klachten ruim 40% lager dan het aantal geregistreerde klachten in 2020. Er is in 2021 een project geweest om met behulp van elektronische bronnen van klachten uit Tuindorp Oostzaan goed te kunnen herleiden. Dit is in samenwerking gedaan met de ODNZKG en de Provincie Noord-Holland.

Bekijk het rapport luchtkwaliteit van de GGD.