Luchthavenontwerp Amsterdam Heliport vastgesteld

Nieuwsbericht
09-10-2020

De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor de vergunning van regionale luchthavens in Noord-Holland, waaronder die van Amsterdam Heliport, het helikopterplatform in de Amsterdamse haven.

Op 6 oktober 2020 is door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het ontwerp-luchthavenbesluit voor Amsterdam Heliport vastgesteld.

Met dit ontwerp-besluit wordt de bestaande vergunning van Amsterdam Heliport omgezet in een luchthavenbesluit (LHB), conform de regelgeving voor burgerluchthavens. Bij deze verplichte omzetting wordt de vergunning op drie punten geactualiseerd:

  1. Aanpassing van de route
  2. Het aantal vluchten, waarbij rekening is gehouden met ruimte voor traumahelikoptervluchten
  3. Het voldoen aan de stikstofvereisten

Vanaf 9 oktober liggen dit ontwerp-luchthavenbesluit en de daarbij behorende m.e.r.-beoordeling met een begeleidende notitie ter inzage op de website van de provincie Noord-Holland.