E-nose rapportage amsterdam 2020

Jaarverslag eNose-netwerk Amsterdam 2020

Sinds 2015 werken de provincie Noord-Holland en Port of Amsterdam aan een netwerk van elektronische neuzen (eNoses). Het doel van dit netwerk is het opsporen van de oorzaken van geurhinder. Geur is namelijk een van de grootste bronnen van overlast in Noord-Holland.

Daarnaast monitoren de ‘neuzen’ rond het Noordzee- en Amsterdam-Rijnkanaal het provinciaal milieuverbod op varend ontgassen.

Het netwerk bestaat inmiddels uit 88 eNoses. Een eNose is een meetinstrument met vier sensoren dat veranderingen signaleert in de luchtsamenstelling. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) monitort de eNoses en brengt jaarlijks verslag uit van de resultaten.

Hieronder staan de belangrijkste conclusies over geurmonitoring met de eNoses uit het jaarverslag 2020.

Belangrijkste conclusies jaarverslag 2020

  1. In 2020 zijn 8.619 eNose alarmeringen geregistreerd. In 2019 waren dit er 3.003. Deze stijging is veroorzaakt door één eNose in de Australiëhaven die 5.596 alarmeringen gaf (64% van het totaal). Dit was het gevolg van een storing bij een bedrijf in de buurt van de eNose, waardoor er een tijdelijke ophoping van bodemas plaatsvond. Hier sloegen de eNoses op aan.
  2. Naast bovengenoemde eNose zijn 10 andere eNoses verantwoordelijk voor een groot deel (22%) van de alarmeringen in het Westelijk Havengebied. Een deel hiervan is afkomstig uit de Afrikahaven en wordt vermoedelijk veroorzaakt doordat hier een plaats is aangewezen voor het ontgassen van schepen. Een ander deel is wordt waargenomen in de Amerika- en Australiëhaven en is merendeels afkomstig de op en overslag van brandstofproducten.
  3. In 2020 zijn in het Westelijk havengebied 340 geurklachten geregistreerd. Dit is een toename van 24% die grotendeels afkomstig is door meldingen van burgers die geuroverlast ervaren en hierbij één specifiek bedrijf aanwijzen. In 201 gevallen is de werkelijke veroorzaker gevonden. In de overige gevallen bleek het niet mogelijk om met zekerheid vast te stellen wat de oorzaak van de geur was.
  4. De ontgassingstool, die het varend ontgassen van vaartuigen detecteert, heeft in 2020 in totaal 380 meldingen gegenereerd. Dit is een stijging van 11% ten opzichte van de 342 meldingen in 2019.
  5. Een eNose geeft via de ontgassingstool een alarmering af als er ontgast wordt. In 2020 hield het ILT landelijke actiedagen voor het varend ontgassen. Hierbij zijn landelijk negen processen-verbaal opgemaakt. Vier hiervan kwamen voort uit OD NZKG processen-verbaal van bevindingen van de OD NZKG.
  6. Uit een analyse komt naar voren dat niet alle eNoses een even grote rol spelen in het verklaren van overlast. Het verdient aandacht om de locaties van de eNoses te blijven bestuderen en mogelijkerwijs te verplaatsen wanneer dit het totale beeld ten goede komt.
  7. Door gebiedsgerichte aanpak bij Tuindorp Oostzaan heeft de OD NZKG meer kennis gekregen over de geurbronnen en hun herkomst in deze gebieden. Deze informatie wordt gebruikt voor vervolgonderzoek en het vinden van oplossingen.  

Het Jaarverslag eNose-netwerk Noordzeekanaalgebied en Amsterdam-Rijnkanaal 2020 vind je op de website van de OD NZKG.