Luchtfoto Amsterdamse haven

Jaarcongres Noordzeekanaalgebied in teken van samenwerking en ontwikkeling

Tijdens het Jaarcongres 2023 van het Noordzeekanaalgebied op 10 november passeerden alle grote regionale opgaven de revue. Denk aan woningbouw, waterberging, natuur, industrie, circulaire economie, logistiek en energietransitie.

Al deze thema’s komen samen in het ‘Ontwikkelingsperspectief NZKG’, waar het afgelopen jaar hard aan gewerkt is door regionale partners. De videopresentatie van het Ontwikkelperspectief Noordzeekanaalgebied in 4 minuten, geeft een mooie samenvatting: Samen gaan wij onze uitdagingen aan!

Ook de geschiedenis en het karakter van het Noordzeekanaal kwamen aan bod. MOOI Noord-Holland, het Programmabureau NZKG en de Provincie Noord-Holland lanceerden de ‘Gebiedsbiografie Noordzeekanaalgebied: landschap van contrasten’. Deze uitgebreide biografie werpt een boeiende blik op het karaktervolle Noordzeekanaalgebied, dat bekendstaat om zijn rijke geschiedenis en unieke eigenschappen.

Maxine Tillij, directeur strategie energiesysteem van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat sloot af met de woorden van minister Adriaansens. Zij bevestigde de lijn van het Ontwikkelingsperspectief NZKG en de noodzaak om samen te werken: ‘Dat werkte in het verleden en dat werkt nog steeds.’