Noordzeekanaalgebied

Inloopbijeenkomst waterstofnetwerk NZKG

Op 22 september wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd over het toekomstige Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied.

RVO (Rijkdienst Ondernemend Nederland) organiseert dit in samenwerking met Hynetwork Services (HNS, dochter van Gasunie), die het netwerk zal aanleggen. Het gaat om een eerste bijeenkomst, die markeert dat het project onder de zogeheten Rijks Coördinatie Regeling gaat vallen, en er een traject van informatie en participatie start. Zie www.rvo.nl/waterstofnetwerk-nzkg. Dit is op 8 september officieel bekend gemaakt in de Staatscourant en lokale media. Daar staat ook hoe je je kunt informeren en hoe je kunt reageren.

Waterstof Netwerk

Op 22 september is informatie te vinden over waterstof in het algemeen, het waarom en hoe van de plannen in het NZKG, de twee opties voor de leidingtracés (Noord of Zuid), het toekomstig gebruik, de planning en de manier waarop bewoners en bedrijven kunnen participeren in de besluitvorming. Je kunt er vragen stellen en eventueel al een formele reactie geven. Om alvast een beeld te krijgen, lees de uitgebreide Q&A over waterstof.

Deze bijeenkomst in Amsterdam is de eerste in de regio, aansluitend zijn er bijeenkomsten gepland in de andere betrokken gemeenten van het Noordzeekanaalgebied.

Gegevens bijeenkomst: 22 september 17.00 – 20.00, Rhône Events & Congrescentrum, Rhoneweg 12-14, 1043 AH Amsterdam