Havenbeeld

Hogere omzet in 2015 voor Havenbedrijf Amsterdam

Havenbedrijf Amsterdam NV heeft in 2015 een omzet behaald van € 147,4 miljoen. Een stijging van 3,5% ten opzichte van 2014. Het nettoresultaat over 2015 is € 52,6 miljoen. Deze en meer kerncijfers zijn te lezen in het jaarverslag dat vandaag is gepubliceerd.

De belangrijkste inkomsten voor het havenbedrijf komen uit zee- en binnenhavengeld (dat schepen betalen bij een bezoek aan de haven) en verhuur van terreinen. De omzetstijging is grotendeels toe te schrijven aan de licht stijgende overslag van olieproducten en de toename van zee- en riviercruise.

Het Amsterdamse havengebied ontwikkelde zich in 2015 verder op bestaande en nieuwe markten. Zo heeft het havenbedrijf een terminal aangekocht en direct verhuurd als nieuwe locatie van ruim 37.000 m2 voor op- en overslag van agriproducten als soja en mais. Ook vestigde een fashion-gerelateerd bedrijf haar hoofdkantoor in de Minervahaven. En verkoos de eigenaar van een 1.400 ton sterk kraanschip Amsterdam tot nieuwe thuishaven voor onderhoudswerkzaamheden.

2015 kende ook bijzondere mijlpalen: het nautische spektakel SAIL Amsterdam, het gunnen van de bouw van de grootste zeesluis ter wereld in IJmuiden en het behalen van concrete resultaten op het gebied van leefbaarheidsprojecten.

Scheepvaart in 2015

Het aantal zeeschepen dat de havenregio (Velsen, Beverwijk, Zaandam en Amsterdam) bezocht in 2015 bedroeg 7.162 tegen 7.486 in 2014. De cruisemarkt deed het goed. De Amsterdamse havenregio werd in 2015 bezocht door 182 zeecruiseschepen en 1.769 riviercruiseschepen. Dit zijn er respectievelijk 13 en 84 meer dan in 2014. De inkomsten voor stad en regio uit cruise bedraagt circa € 90 miljoen per jaar. Daarin zitten onder meer overnachtingen van de gasten voor of na afloop van hun cruisetrip, horeca-uitgaven en bestedingen in de retail.

Overslag

De overslag heeft in 2015 voor het eerst sinds jaren een daling laten zien en kwam voor alle havens in de havenregio uit op 96,5 miljoen ton (-1,3% ten opzichte van 2014). De overslag in de Amsterdamse haven daalde met 1,6% tot 78,4 miljoen ton (2014: 79,8 miljoen ton). De daling in Amsterdam is met name veroorzaakt door een lagere overslag in droge bulk.

2015: Van visie naar strategie

Het havenbedrijf is, zoals beschreven in Visie2030, een plek waar ruimte is om (duurzaam) te ondernemen. In ons jaarverslag 2015 komen diverse projecten aan bod die afgelopen jaar hebben bijgedragen aan de concretisering van deze visie. 'Van visie naar strategie, roadmap voor de Amsterdam Metropolitan Port' is dan ook het thema van dit jaarverslag.

Dertje Meijer, President-directeur Havenbedrijf Amsterdam: "Wij richten ons op een toekomst die er fundamenteel anders uitziet dan de werkelijkheid van vandaag. Wij zijn ervan overtuigd dat de toegang die een haven moet bieden (tot de stad, de mensen en de wereld) altijd beter kan: sneller, slimmer en ook schoner. Door al onze afwegingen, keuzes en projecten hieraan te toetsen, bouwen we aan de metropoolhaven die in 2030 de haven, stad en regio aan elkaar verbindt. Zo blijven wij een belangrijke motor van de economie in de metropoolregio Amsterdam."

Dividend 2015

Conform de bestaande afspraken stelt Port of Amsterdam aan de gemeente Amsterdam (100%) voor om over 2015 € 50 miljoen dividend uit te keren. Dit is gelijk aan 2014.

Verwachtingen 2016

De voorbereidingen voor de nieuwe grote zeesluis van IJmuiden zijn in volle gang. Deze zomer start de daadwerkelijke bouw. De nieuwe zeesluis geeft een belangrijke impuls aan de bereikbaarheid van de havenregio en creëert de mogelijkheden voor verdere groei.

Een andere ontwikkeling die effect heeft op de financiële resultaten is dat Nederlandse havenbedrijven vanaf 1 januari 2017 vennootschapsbelasting moeten gaan betalen. Gevolgen hiervan worden intensief besproken met andere havenbedrijven, het Ministerie en de gemeente Amsterdam.

Download Jaarverslag 2015