Het hoe-wat-waar van de terreininrichting bij Zeesluis IJmuiden

De werkzaamheden bij Zeesluis IJmuiden zijn bijna afgerond. Nu alle deuren zijn ingevaren, wordt het terrein rondom de zeesluis ook ingericht.

Tijdens de terreininrichting wordt alles klaar gemaakt voor de openstelling van de sluis en wordt bijvoorbeeld de weg geasfalteerd en worden fietspaden aangelegd. Hoofduitvoerder Edwin Komdeur en hoofd werkvoorbereider Dirk Jorna, beiden van OpenIJ, begeleiden samen dit proces.

Een goede afstemming is belangrijk

OpenIJ is al vier jaar lang bezig met het ontwerp van het sluisterrein. Sinds eind 2018 is er buiten met het terrein gestart. Dirk: ‘In de afgelopen jaren zijn we meer in het ontwerp gedoken, zodat we alles konden uitvragen en afstemmen. De uitvoering is een hele puzzel, omdat sommige delen van de sluis eerder klaar zijn dan andere. Daarnaast wordt nog aan de sluis zelf gewerkt, dus moeten we met veel partijen rekening houden.’ De werkzaamheden voor de terreininrichting proberen Dirk en Edwin zo goed mogelijk af te stemmen. Dat is een flinke uitdaging. Edwin: ‘We overleggen op allerlei niveaus en proberen iedereen daardoor zo goed mogelijk aan te haken. Intern bespreken we onze planning dagelijks in het overleg met de uitvoerders. Al eerder stemmen we de werkzaamheden af met de werkvoorbereiders. Zij zorgen er dan voor dat iedereen op het werk op de hoogte is.’

Strakke planning

De terreininrichting komt pas tegen het einde van de bouw aan de beurt. Dirk en Edwin staan daarbij voor twee uitdagingen: ‘Bij de terreininrichting hebben we te maken met twee grote uitdagingen: de verschillende partijen die werkzaamheden uitvoeren en de planning. We werken met een strakke planning en zijn afhankelijk van het weer. Laatst konden de werkzaamheden in een weekend niet doorgaan vanwege de harde wind. We moesten toen de planning omdraaien.’

Ontwerp voor terreininrichting

Asfalt, fietspaden, tegelverharding, wegmarkering, hekwerken, leuningen, stoplichten, slagbomen en nautische markering; aan alles wordt gedacht. Edwin en Dirk zorgen met hun team dat niks wordt vergeten. Edwin: ‘In de basis volgen we het ontwerp en de tekeningen. Soms kan het zijn dat iets er niet op staat of iets in de praktijk anders uitkomt, bijvoorbeeld met een bepaalde markering. Dan bespreek ik dat met Dirk en zoeken we naar een oplossing. Dat leggen we dan vast in het ontwerp, zodat het in het vervolg weer klopt.’ Ook op het sluisplateau worden voor de vletterlieden speciale maatregelen genomen. Dirk: ‘De vletterlieden (ofwel: bootmannen) begeleiden de schepen door de sluis. Voor hen zorgen we voor afzetranden en nautische markering.’ Verder wordt het terrein vooral ingericht met beton, asfalt en gras.

Terreininrichting op sluisplateau

De schepen die Zeesluis IJmuiden doorvaren, zullen weinig merken van de terreininrichting. Het zichtbare wordt vooral bovenop de sluis aangebracht. Rondom de sluis komen wel nautische markeringen. Edwin: ‘Op het sluisplateau krijgen we nautische markeringen en stopstrepen. Daardoor weten de schepen hoe ver ze door moeten varen. Aan de voor en achterkant van de sluis komen oriëntatiepionnen. Schepen kunnen zich in de sluis tussen deze twee pionnen positioneren. Daarnaast komen op het binnen- en buitenhoofd verkeersregelinstallaties. Deze installaties zorgen met verlichting dat schepen niet per ongeluk de sluis invaren.’