millieu zeevaart

Havenbedrijven Rotterdam en Amsterdam en de ILT versterken samenwerking

De havenbedrijven gaan meer inspecties uitvoeren voor een schonere zee. Ze doen dit in samenwerking met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Woensdag 15 juni tekenden de ILT, Port of Rotterdam (PoR) en Port of Amsterdam (PoA) daarvoor een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

Schonere zee

De drie deelnemende partijen werken al tien jaar nauw samen om de regels uit de Wet Voorkoming verontreiniging door Schepen (WVvS) te handhaven. De samenwerking verlaagt de toezichtlast voor rederijen én verbetert de inspecties. De intensivering van de samenwerking richt zich op nog meer informatie- en risicogestuurde werkwijzen en op onderwerpen die de bescherming van het zeemilieu ten goede komen. Denk aan nieuwe wetgeving rond het afgeven van waswater van paraffine-achtige stoffen en aan toezicht op schone scheepsdekken van schepen die laden en lossen in de haven zoals bij Tata Steel. Ook de nieuwe Europese richtlijnen over toezicht op scheepsafval en het zwavelgehalte in scheepsbrandstof wordt door de havenbedrijven mede uitgevoerd. Ze gaan schepen risicogestuurd selecteren voor inspecties en registreren de resultaten voortaan in een centrale Europese database.

Meer inspecties

Komend jaar worden extra inspecteurs van de havenbedrijven opgeleid om specifieke voorwas- en zwavelinspecties te doen. Ze gaan onder meer controleren of tankschepen de regels op het gebied van voorwassen (pre-washes) van ladingtanks naleven. Deze inspecties worden al langer door Port of Rotterdam gedaan, maar nu zijn ook in Amsterdam inspecteurs hiervoor opgeleid. Havenmeester Milembe Mateyo: “Komend jaar leiden we bij Port of Amsterdam nog eens zes inspecteurs op voor deze belangrijke inspecties. Ook omdat we meer biobrandstof in onze haven verwachten, is het noodzakelijk dat de vaardigheden van onze inspecteurs meegroeien. Zo nemen wij onze verantwoordelijkheid voor schonere schepen, havens, stranden en zee.”

Gezamenlijk toezichtplan

De samenwerkingsafspraken worden na het eerste pilotjaar verder uitgewerkt in een toezichtplan WVvS. De nu getekende overeenkomst op hoofdlijnen laat voldoende ruimte om de komende tijd bij te sturen. Zo moet blijken of de streefgetallen van het aantal inspecties haalbaar zijn, en kunnen de havenbedrijven ervaring op doen met hun nieuwe taken. Op de langere termijn kijken de havenbedrijven en de inspectie naar uitbreiding van de samenwerking op het gebied van de Wet vervoer gevaarlijk stoffen (Wvgs).