Havenbedrijf door rechter in gelijk gesteld over kegelwachtplaatsen ADM

Dinsdag 30 november heeft de voorzieningenrechter uitspraak gedaan in het kort geding dat Havenbedrijf Amsterdam N.V. is begonnen tegen Larendael Participaties B.V., de nieuwe eigenaar van het ADM-terrein. Onze vorderingen zijn door de rechter toegewezen.

Dat wil zeggen dat Larendael het aanmeren van kegelschepen aan de steigers van de Stromboliweg moet dulden. Evengoed geldt dit voor de duwbakken in het water voor de ADM haven.

 

Dit vonnis geeft de (Rijks)havenmeester de mogelijkheid het tijdelijk ligplaatsverbod op te heffen, zodat de kegelschepen weer kunnen afmeren aan de strekdam van de ADM-haven. De voorbereidingen daarvoor worden meteen gestart. De uitspraak zorgt ervoor dat na opheffing van het verbod er ook op drukke periodes voldoende ligplaatsen voor kegelschepen beschikbaar zullen zijn. 

De rechter heeft ook geoordeeld over de reikwijdte van de rechten van Larendael die behulpzaam zullen zijn voor verdere gesprekken met hen.