Havengezicht

Grote stap voorwaarts in de digitalisering van het transport en de supply chain

Port of Amsterdam is partner in het consortium Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL) samen met o.a. Portbase, Port of Rotterdam, Schiphol, Cargonaut, Evofenedex en de Douane. Het programma richt zich op het datadelen in het transport.

Door data te delen tussen de schakels in de transportketen wordt de efficiency en effectiviteit vergroot. Hierdoor kan bijvoorbeeld de planning in de supply chain worden verbeterd doordat de werkzaamheden van de afzonderlijke partijen in de keten beter op elkaar worden afgestemd.

Half april heeft de ministerraad het mogelijk gemaakt dat bedrijven en organisaties actief in handel en logistiek kunnen gaan samenwerken om de grote verstoringen in de supply chains aan te gaan pakken. De ministerraad besloot om het project Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat goed te keuren en voor de uitvoering een bedrag van 51 miljoen euro beschikbaar te stellen. In het kader van het Groeifonds was er een aanvraag gedaan om gezamenlijk te bouwen aan een Digitale Infrastructuur Logistiek. Binnen dit project wordt ingezet op:

- De realisatie van een overkoepelde, decentraal georganiseerde data-deel-infrastructuur (BDI);

- De ontwikkeling van nieuwe (digitale) infra-diensten;

- De uitrol van een ‘transitieagenda’ om minimaal de helft van de Nederlandse bedrijven in de logistieke keten over de digitale streep te trekken.

 

Tijd voor actieBetere data en een digitaal volwassen bedrijfsleven moeten zorgen voor versnelde aanpak van verstoringen in logistieke toeleveringsketens. Een consortium van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de havenbedrijven Rotterdam en Amsterdam, Schiphol/Cargonaut, Portbase, evofenedex, TNO en Douane gaat het project uitvoeren. Doel is om de meeste betrokken organisaties en specifiek het midden en klein bedrijf in actie te laten komen om samenwerking in supply chains, en daarmee het functioneren ervan, sterk te verbeteren door de inzet van beschikbare en nieuwe data.

 

Digitalisering als oplossingOnderzoek laat steeds weer zien dat digitalisering en data delen de sleutel biedt voor de oplossing voor de meest voorkomende problemen in supply chains. Denk daarbij aan effectieve voorspelbaarheid van de vraag, betere afstemming over de benodigde voorraad, het kunnen volgen van goederen in de keten, efficiënte afhandeling van formaliteiten, het moderniseren van het toezicht, het efficiënt laten aansluiten van verschillende stappen in de keten en efficiency en duurzame stappen door samenwerking in de keten via bundeling van goederenstromen.

Betrokken partijen bezitten al veel data. Deze data hebben, mits goed gebruikt, een grote positieve impact in de hele supply chain. Alleen door samenwerking kunnen partijen deze data compleet en optimaal inzetten. Momenteel verschillen data vaak van formaat. Door een uniforme standaard wordt uitwisseling vele malen eenvoudiger. Een decentrale infrastructuur en afspraken over een veilige en vertrouwde omgeving voor data delen nodigt individuele ondernemers uit om laagdrempelig deel te nemen aan het datadelen.

 

Samenwerking en participatie

Uniek en essentieel aan dit project is dan ook het accent op samenwerking en actieve participatie van partijen. Het gaat niet (alleen) om papieren wijsheden of theoretische modellen, maar om concrete projecten die meteen resultaat laten zien, maar ook informatie en ervaring leveren voor andere partijen om ook mee te doen en projecten op te starten. Als voorbeeld kun je denken aan een containervolgsysteem en een goederenvolgsysteem, waardoor de positie en statussen van goederen in de keten transparant door de hele keten kan worden gedeeld. Ook bijzonder is de actieve deelname van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Douane, die door zich als ketenpartner op te stellen grote stappen realiseren in afhandeling van formaliteiten en het aanjagen van efficiency en duurzaamheid.

Op Schiphol sluit het project aan op de unieke samenwerking in het Smart Cargo Mainport Program. In dit programma wordt onder meer gewerkt aan het beter planbaar maken van ophalen en afleveren van vracht, zodat vrachtauto’s niet onnodig lang hoeven te wachten. Daarvoor is meer, betere en veilige datadeling nodig.

Het versterken van de koploperspositie

Het initiatief sluit aan bij de koploperspositie die Nederland op dit gebied al inneemt en zal die positie internationaal nog verder versterken. De participatie van het mkb maakt dat deze ruggengraat van de economie ineens een voorsprong neemt op collega’s in het buitenland.

Het project loopt van medio 2022 tot medio 2027.