Greenergy-01

Greenergy verhoogt de productiecapaciteit van biodieselfabriek in het Amsterdams havengebied

Afgelopen januari kondigde Greenergy aan dat de uitbreiding van de biodieselfabriek in het Amsterdamse havengebied is voltooid. Door deze uitbreiding is de productiecapaciteit met maar liefst 25% toegenomen. Hierdoor kan de fabriek ook beter voldoen aan de stijgende vraag naar biobrandstoffen.

Greenergy is een producent van biodiesel op basis van afval. Ze hebben drie fabrieken, namelijk één in Amsterdam, één in Immingham en één in Teesside (Verenigd Koninkrijk). Greenergy is leverancier en distributeur van transportbrandstoffen en de grootste importeur en leverancier van brandstoffen voor de weg in het Verenigd Koninkrijk. Greenergy levert ook brandstoffen voor de weg in Ierland en Canada en heeft kantoren in de VS, Singapore en Dubai.

De werking van een biodieselfabriek

Andy Bann, Plant Manager: "We halen voornamelijk afvaloliën- en vetten uit de hele wereld, waaronder Nederland, om als grondstof te gebruiken. Wanneer de grondstof voor het eerst op locatie arriveert, wordt er een monster genomen om te controleren of het voldoet aan onze specificaties. Die grondstof ondergaat vervolgens een aantal fysische, destillatie- en chemische processen om er biodiesel van te maken. Eerst reinigen we de grondstof om onzuiverheden te verwijderen en het voor te bereiden op verwerking. Vanaf hier wordt de gezuiverde olie gemengd met een reactant en een katalysator om biodiesel te produceren.

Biodiesel kan gemengd worden met gewone diesel om de koolstofuitstoot van onze transportsector te verminderen. Elektrificatie speelt al een rol in de energietransitie, vooral voor passagiersvoertuigen, maar andere voertuigen - zoals vrachtwagens - zijn moeilijker te elektrificeren. Aangezien benzine- en dieselvoertuigen nog wel enige tijd op de weg zullen blijven, moeten we kijken naar andere gemakkelijk inzetbare opties om de uitstoot te verminderen - zoals biobrandstoffen. Er is ook een toenemende vraag naar biobrandstoffen in andere transportsectoren, zoals de scheep- en luchtvaart, omdat het een betaalbare, bewezen technologie is om de uitstoot te verminderen. Daarom neemt de vraag wereldwijd toe. Hier in Europa vereist de Richtlijn Hernieuwbare Energie dat biobrandstoffen helpen bij het terugdringen van de uitstoot en het stimuleren van de meest duurzame en koolstofarme biobrandstoffen."

Amsterdam, een uitstekende locatie voor een biodieselfabriek

Andy Bann: "In 2018 hebben we de fabriek in Amsterdam gekocht. Deze was ontworpen om verse plantaardige oliën te verwerken, maar werd nooit in gebruik genomen. Nadat we de fabriek met succes hadden omgebouwd om een reeks afvaloliën te verwerken, zagen we in 2019 een kans om de efficiëntie van de fabriek te verbeteren.

Amsterdam is een ideale locatie, omdat het een hub is voor import vanuit de hele wereld, een belangrijk handelscentrum, samen met een goede toegang tot uitstekende werknemers. De locatie van onze fabriek in de haven is perfect, gezien de tankopslag en de meerdere aanlegsteigers die binnenvaartschepen en ladingen van alle formaten kunnen ontvangen. We hebben ook een uitstekende samenwerking met onze buren, Evos Amsterdam. Zij zorgen voor de op- en overslag van de grondstoffen voor de biobrandstoffabriek (afvaloliën en -vetten) en afgewerkte producten (biodiesel)."

Greenergy-05 versie 2

 

Altijd op zoek naar kansen en verbeteringen

Andy Bann: "Greenergy bekijkt voortdurend hoe we efficiënter kunnen werken en onze productie kunnen verhogen om aan de toenemende vraag naar biodiesel te voldoen. We hebben ook kennis uit onze fabrieken in het Verenigd Koninkrijk overgedragen om meer uitdagende afvalgrondstoffen te kunnen verwerken. Dit omvatte een extra oliezuiveringsstap voorafgaand aan het biodieselproces. Een belangrijk onderdeel van dit project was om ervoor te zorgen dat bij alle technische oplossingen energiebesparing en integratie voorop stonden. De nieuwe procesapparatuur werd geïntegreerd in de hoofdfabriek en heeft ons energieverbruik efficiënter gemaakt. Het project heeft enige vertraging opgelopen door de gevolgen van de pandemie, de beschikbaarheid van materialen en de kosten."

Ontwikkelingen en kansen

Andy Bann: "Greenergy wil in 2035 koolstofneutraal opereren, met een reductie van 50% in 2030 ten opzichte van 2020. We blijven dus werken aan een aantal projecten om deze ambitie te ondersteunen. Wereldwijd neemt de vraag naar biobrandstoffen toe, maar we zien ook een toenemende vraag naar biodieselmengsels met een hoog biodieselgehalte voor zware vrachtwagens. Binnen onze eigen vloot voor intern transport in het Verenigd Koninkrijk hebben we mengsels met een hoog biodieselgehalte ingevoerd om onze eigen uitstoot verder terug te dringen."