Geluidshinder door trillen van damwanden bij de Contactweg

Nieuwsbericht
02-06-2021

Van maandag 7 tot en met vrijdag 11 juni werkt Gemeente Amsterdam 24 uur per dag aan de bouw van de onderdoorgang bij de Contactweg. Op 7 en mogelijk 8 juni worden de damwanden in de grond getrild, tot uiterlijk 23.00 uur. Dit zorgt mogelijk voor geluidsoverlast.

Om de nieuwe onderdoorgang te realiseren moet er ook ook op het spoor worden gewerkt. Dan is treinverkeer niet mogelijk. Tijdens deze Trein Vrije periode (TVP) wordt er van de normale werktijden afgeweken en gaat het werken 24 uur per dag door om het werk bij het spoor af te krijgen.

Trillen van damwanden en het inschuiven van het dak

Van 7 tot en met 11 juni wordt het spoor verwijderd, worden de damwanden getrild, wordt er een bouwput gegraven en wordt het dragende dak in de onderdoorgang geschoven. Het in de grond trillen van damwanden produceert geluid waar je hinder van kunt ondervinden. Om de geluidshinder te beperken, plaatsen we damwanden voornamelijk overdag. Alleen op maandag 7 en mogelijk dinsdag 8 juni worden de damwanden ook in de avond - tot uiterlijk 23.00 uur - getrild. Op de overige dagen werkt de gemeente ook na 19:00, maar deze werkzaamheden produceren minder geluid. Dit geldt ook voor de overige dagen. Op vrijdag 11 juni wordt tot uiterlijk 19.00 uur gewerkt, en vanaf 14 juni weer volgens de normale tijden.

Extra bouwverkeer tussen 31 mei tot en met 18 juni

Tussen 31 mei en 18 juni is er meer bouwverkeer voor de aan- en afvoer van materiaal. Dit zorgt mogelijk voor verkeershinder rondom de Nieuwe Hemweg /Contactweg.

Wat zijn damwanden en kan het plaatsen ook met minder overlast?

Damwanden zijn aan elkaar gekoppelde grote stalen platen die nodig zijn om het zand en water in de ondergrond op hun plek te houden. Damwandplanken worden in de regel de grond in getrild. Het drukken van damwanden zou een mogelijkheid zijn om de geluidsoverlast te verminderen. Echter zijn de damwandplanken voor de onderdoorgang van de Contactweg daar te groot voor. De methode om te drukken is dus niet krachtig genoeg en gaat bovendien te langzaam en komt daarmee als alternatief te vervallen.

Onderdoorgang eind 2021 in gebruik

De onderdoorgang kan waarschijnlijk eind 2021 in gebruik worden genomen. Tussen september 2021 en mei 2022 is de gemeente bezig met het aanpassen van de omliggende wegen zodat deze goed aansluiten op de onderdoorgang. Tijdens de werkzaamheden zorgen we ervoor dat het gebied bereikbaar blijft.

Meer informatie over de bouw van de onderdoorgang bij de Contactweg vind je op amsterdam.nl/OnderdoorgangContactweg. Voor vragen kun je mailen naar OnderdoorgangContactweg@amsterdam.nl.