de haven

Geluidshinder Alaskahaven

De afgelopen dagen ontving de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) ongeveer 300 meldingen van geluidsoverlast door schepen in het westelijk havengebied. Door de zuidelijke windrichting hadden vooral inwoners van Westzaan en Zaandam veel overlast.

Update 04-11-2022

Deze week is een nieuw schip aangemeerd in de Alaskahaven dat gebruik maakt van eigen generatoren voor stroom en verwarming. Port of Amsterdam heeft een meetplan opgesteld en vanavond tussen 21.00 en 04.00 uur vinden geluidsmetingen plaats. Doel hiervan is bepalen wat de relevante geluidsbronnen zijn. Er wordt zowel dichtbij het schip gemeten, als op grotere afstand. De exacte locatie is afhankelijk van de windrichting. Met de inzichten uit de metingen wordt gezocht naar een oplossingsrichting.

Generatoren van schepen bij de Alaskahaven veroorzaakten geluidsoverlast

Inspecteurs van zowel Port of Amsterdam (het havenbedrijf) als de OD NZKG zijn afgelopen weekend ter plaatse geweest in de haven en in Westzaan en hebben vastgesteld waar het geluid vandaan kwam. Bronnen van overlast waren de generatoren van diverse schepen die aangemeerd lagen bij het bedrijf TMA Logistics, bij de Alaskahaven.

De schepen hebben stroom nodig voor licht en verwarming aan boord, maar ook om de kranen voor het laden en lossen van schepen te gebruiken. Omdat er op deze locatie geen walstroom is, moeten de schepen hun generatoren gebruiken.

 

Een combinatie van factoren zorgde waarschijnlijk voor versterkt geluid

In het verleden ontving de OD NZKG weinig meldingen van overlast door schepen bij TMA Logistics die hun generatoren gebruikten. Wat de huidige toename van het aantal meldingen veroorzaakte, is niet bekend. Het lijkt erop dat een combinatie van weersomstandigheden en andere geluidsbronnen voor versterkt geluid heeft gezorgd.

 

Met de betrokken partijen zoeken we naar oplossingen

Op 27 oktober was er overleg tussen Port of Amsterdam, de OD NZKG en TMA Logistics. We spraken af samen te onderzoeken welke maatregelen we kunnen nemen om overlast in de toekomst terug te dringen en we stellen hier op korte termijn een plan voor op. Onderdeel hiervan is een geluidsmeetplan, dat helpt bij het vaststellen van de exacte oorzaak (bron en locatie) van de overlast.

Port of Amsterdam, De OD NZKG en TMA Logistics trekken samen op om meer inzicht te krijgen in de problematiek en te zoeken naar structurele oplossingen. Houd onze website in de gaten voor meer informatie.