oranjesluizen amsterdam

Geen havengeld in verband met stremming Oranjesluiscomplex

10 Januari 2024

Het Oranjesluizencomplex bij Amsterdam is sinds woensdag 3 januari gestremd in verband met het waterpeil in het Markermeer. Rijkswaterstaat test op dit moment of de sluis weer geopend kan worden.

Schepen die in de Amsterdamse haven liggen en door de stremming de stad niet konden verlaten en hierdoor vertraagd zijn, betalen over deze periode uit coulance geen havengeld.

Hoe kom je voor deze regeling in aanmerking?

Een schipper moet aan kunnen tonen dat hij of zij een bestemming ten noorden van Amsterdam heeft, waarbij het noodzakelijk is om het Oranjesluiscomplex te passeren. Deze regeling geldt voor de gehele periode dat de stremming van kracht is.