Gezamenlijke Brandweer Amsterdam bestaat 2 jaar

GBA zorgt voor een veilige haven

Op 1 april was Gezamenlijke Brandweer Amsterdam (GBA) precies twee jaar operationeel. De GBA is een samenwerking tussen drie partners: de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, een coöperatie van ledenbedrijven die gevestigd zijn in het Westelijk Havengebied en Port of Amsterdam.

GBA draagt zorg voor de basis brandweerzorg in het Westelijk Havengebied. Dit doen zij bij bedrijven die bij hen als lid zijn aangesloten, maar ze komen als team ook in actie bij brandmeldingen, verkeersongelukken, reanimaties en als versterking in het openbare gebied.

Meer dan alleen brand blussen

De GBA bestaat uit een hecht team, dat naast het reguliere brandweervak ook is gespecialiseerd in industriële brandbestrijding. Momenteel hebben zeventien bedrijven zich aangesloten als lid bij de GBA. De lidmaatschappen worden onderverdeeld in drie verschillende modules. Zo zijn bedrijven die onder module 3 vallen (bedrijven met de hoogste veiligheidsrisico’s), automatisch aangewezen om gebruik te maken van een eigen bedrijfsbrandweer. Afhankelijk van de module, wordt bepaald hoe vaak de incidentenbestrijders langskomen om te oefenen, te oriënteren en mee te denken over de verbetering van veiligheid van het bedrijf.

Eén minuut uitruktijd

Van de bedrijven die lid zijn, weten de incidentenbestrijders door regelmatige oriëntatie bezoeken en oefeningen precies hoe ze te werk moeten gaan als er een industriële brand uitbreekt. Zo kennen alle incidentenbestrijders de meest belangrijke industriële processen en belangen. Ook zijn ze op de hoogte van bijvoorbeeld welke ruimtes en machines het beste beschermd moeten worden om de schade zoveel mogelijk te beperken. Naast de specialisatie van industriële bedrijfsspecifieke brandbestrijding, is het team ook gespecialiseerd in scheepsbrandbestrijding. Met haar centrale ligging, heeft het team een uitruktijd van één minuut en is het binnen zes minuten ter plaatse.

Zelfsturend team

De organisatiestructuur van de GBA is uniek. Iedereen is gelijk, er zijn geen managers en er is geen ‘hoofd’. Het team is zelfsturend. De 28 medewerkers runnen de organisatie zelfstandig. Dat betekent dat er ook veel werk is voor de medewerkers als de pieper niet gaat. Alle bedrijfsvoeringtaken worden zelf door het team uitgevoerd. Van financiën tot communicatie, planning, ICT, logistiek, weerbaarheidstrainingen, tot de schoonmaak van het pand en het onderhouden van de relaties met klanten. Alles wordt door het team gedaan. De roosters van de GBA worden gebaseerd op ‘shift picking’. Medewerkers kunnen zelf hun beschikbaarheid opgeven voor de dagdienst (07.00 - 16.00) of de avonddienst (16.00 - 07.00). Dat is bijzonder. Bij de meeste brandweerkazernes wordt er namelijk gewerkt met 24-uur roosters.

Er zijn altijd zes incidentbestrijders aanwezig, waaronder één bevelvoerder. De medewerkers staan 24 uur per dag, zeven dagen in de week klaar om de veiligheid in het gebied te waarborgen. De brandweermannen- en vrouwen zitten dus nooit echt stil. Behalve tijdens de nachtdienst. Dan heeft het team naast de zes werkbare uren ook wat rusttijd.

Voor de toekomst onmisbaar

In tegenstelling tot de stad, valt het aantal incidenten in het havengebied gelukkig mee. Maar op het moment dat er brand is, is het wel noodzakelijk dat er snel een specialistische brandweer ter plaatse is. Zo heeft de GBA haar bijdrage kunnen leveren bij meerdere grote industriële branden bij bijvoorbeeld afvalverwerkingsbedrijven. Zeker met de opkomende industrie voor de energietransitie en de circulaire economie, en de daarbij gepaarde risico's, is gespecialiseerde brandweer in dit gebied onmisbaar. GBA hoopt dat zoveel mogelijk bedrijven zich aansluiten, zodat ze het hele gebied kunnen voorzien van de gespecialiseerde brandweerzorg die het nodig heeft.