Wachtplaats

Extra wachtplaats en verlengen van steiger

Er is vanaf nu een extra wachtplaats voor koppelverbanden. Deze ligt in het IJ in het verlengde van de huidige wachtplaats langs de strekdam van de Houthaven.

Steiger Nieuwe Houthaven verlengd

Door het verlengen van de bestaande steiger voor schepen tot 86 meter in de Nieuwe Houthaven met twee palen is er 65 meter extra afmeerruimte beschikbaar (bovenop de oude lengte van 130 meter). Hierdoor zijn er ook meer wachtplaatsen voor binnenvaartschepen in de Nieuwe Houthaven.