Ruigoord

Een veilig en toekomstbestendig Ruigoord én Westpoort

Een gebied waar ruimte voor de energietransitie nodig is, een gebied met een hoog risicoprofiel gezien de bedrijfsactiviteiten in de op- en overslag van brandstoffen en een gebied waar culturele vrijplaats Ruigoord al 50 jaar zit en wil blijven. Zijn de ambities van de haven en de wensen van Ruigoord te verenigen?

In het kort gaat het om de vraag welke activiteiten op Ruigoord kunnen plaatsvinden, zodat Ruigoorders en bezoekers daar veilig en verantwoord kunnen verblijven, zonder ontwikkelingen voor de energietransitie onmogelijk te maken. Samen met de gemeente Amsterdam, provincie Noord-Holland en stichting Ruigoord hebben we de puzzel gelegd.

De partijen zijn het eens dat Ruigoord een plek in de haven voor de lange termijn kan behouden. De afspraak is dat Ruigoord haar bestaan met nog eens 25 jaar kan verlengen. Om dit te verenigen met de ingezette energietransitie en de aldaar bestaande havenactiviteiten, is een aantal afspraken met Ruigoord gemaakt. Het gaat dan concreet om de kerk en het festivalterrein.

Het gebruik van de kerk voor evenementen voor grote groepen wordt beperkt. Ook wordt de organisatie en veiligheid van en rond festivals verbeterd, met onder meer de inzet van het zuidoostelijk terrein van het dorp. Ruigoord krijgt op haar beurt de ruimte om voor de lange termijn meer ateliers op te zetten. Hierdoor zijn er geen belemmeringen meer voor bedrijven om bijvoorbeeld duurzame brandstoffen en energiedragers te produceren, verbruiken en op of over te slaan.

Met het gemeentelijke collegebesluit als richtinggevend stuk, gaan de betrokkenen de komende anderhalf tot twee jaar aan de slag met de uitvoering ervan.