collega's port of Amsterdam die op een haventerrein zwerfvuil opruimen

Duidelijkheid voor bedrijven in het Coen- en Vlothavengebied tot 2040

Woensdag 25 februari is de brief van het Amsterdamse college van B&W door de commissies Ruimte Ordening en Werk en Economie goed bevonden.

Ook nieuwe bedrijven of uitbreidingen van bestaande bedrijven zijn welkom, maar hiervoor geldt dat duidelijk moet zijn dat daarmee de woningbouw ontwikkeling rondom de haven niet belemmerd zal worden. Goedkeuring van de gemeente is hierbij vereist.

Havenbedrijf Amsterdam is erg blij dat er nu duidelijkheid is voor haar klanten die gevestigd zijn in het Coen- en Vlothavengebied tot 2040. Dat biedt zekerheid en geeft rust aan bedrijven zoals Cargill, IGMA, Eggerding en ICL. De bedrijven zijn belangrijk voor de economie van de Metropoolregio Amsterdam. Ze zorgen voor toegevoegde waarde, onder meer door het bieden van werkgelegenheid.