windmolens haven amsterdam

Deel je mening over extra windmolens in Amsterdam en het havengebied

In de gemeente Amsterdam zijn vijf gebieden aangewezen waar extra windmolens kunnen komen, waaronder het Amsterdamse havengebied. Met deze extra windmolens hoopt de gemeente in 2030 127 megawatt aan windenergie op te kunnen wekken. Vanaf 23 mei tot 17 juli kunnen bewoners en bedrijven hun mening geven over de keuze voor de gebieden.

Het gaat in totaal om vier tot acht extra windmolens, die in de volgende vijf gebieden kunnen komen te staan:

  • Havengebied buiten de A10
  • Diemerscheg, langs het Amsterdam-Rijnkanaal ten zuiden van het verkeersknooppunt Diemen A1/A9
  • Knooppunt Holendrecht, aan de oostkant van de A2
  • De zuidoostelijke oever van de Gaasperplas
  • Weesperkarspel, bij het waterzuiveringsterrein van Waternet

Voor de windmolens in het havengebied wil de gemeente de vergunningverlening sneller en makkelijker maken.

Deel je mening

Voor bewoners en bedrijven is het mogelijk om hun mening te geven over de keuze voor deze vijf gebieden. Dat kan van 23 mei tot 17 juli 2024. Ook is het mogelijk om een mening te geven over het voorstel om de vergunningverlening voor extra windenergie in het havengebied sneller te maken. Het stadsbestuur neemt eind 2024 een definitief besluit over de gebieden en de voorwaarden.

Deel hier je mening

Presentatie en informatiemarkt

Op dinsdag 11 juni is er om 20:00 uur een digitale presentatie over de keuze voor de vijf gebieden. Daarnaast worden informatiemarkten georganiseerd in de buurt van de aangewezen locaties. De informatiemarkt voor het havengebied vindt plaats op donderdag 27 juni van 19:00 tot 21:00, in Aristo aan de Teleportboulevard 100.

Meer informatie over de windmolens in Amsterdam, de terinzagelegging en over hoe jij je mening kunt geven, vind je op de website van gemeente Amsterdam.