DecomMissionBlue zet zich in voor duurzame ontmanteling en decomissioning

Nieuwsbericht
01-11-2021
DecomMissionBlue is een samenwerkingsverband tussen diverse leden van AYOP die zich vanuit een gedeelde ambitie inzetten voor een efficiënte, snelle en vooral duurzame manier van decommissioning en recycling van offshore installaties en grote maritieme objecten. Ook Port of Amsterdam is lid.

De komende decennia zullen honderden objecten en installaties op zee, variërend van platforms tot schepen en windturbines, het einde van hun levenscyclus bereiken. Deze moeten worden opgeruimd. De regio Amsterdam-IJmuiden wil hierin haar verantwoordelijkheid nemen. DecomMissionBlue doet actief mee aan de uitdaging om steeds slimmere, betere en duurzamere manieren te vinden om grote maritieme objecten & offshore installaties te ontmantelen en te recyclen. Met als resultaat een schone Noordzee. 

Keten decommissioning

DecomMissionBlue is gefaciliteerd door AYOP en gestart door AYOP-leden die de gehele waardeketen vertegenwoordigen. Naast Port of Amsterdam zijn BK Ingenieurs, Boskalis Nederland, Building Careers, Koole Contractors/Decom Amsterdam, Mammoet, Reym, Seafox, Tata Steel en Van Leeuwen Zwanenburg Sloopwerken lid van het samenwerkingsverband. 

Duurzame ontmanteling 

De samenwerking komt niet helemaal uit het niks. Immers, onlangs is achter de nieuwe zeesluis een nieuwe werf door Koole Contractors geopend die uitgerust is om getijvrij en dus tijdbesparend te werken. Met de centrale ligging van deze nieuwe werf is DecomMissionBlue in staat om alle materialen binnen een straal van 10 mijl te ontmantelen en te verwerken. De uitstoot en de ecologische voetafdruk van het proces wordt hiermee tot een minimum beperkt. 

Allard Klinkers, Commercial Manager Port of Amsterdam: “Alle bedrijven die je voor een duurzame decommissioning nodig hebt, bevinden zich in een straal van 10 mijl rond de regio, zijn gecertificeerd én hebben ervaring met grote projecten. Daarnaast is de zeesluis verbreed van 50 naar 70 meter, en zijn de logistiek en het achterland meer dan prima. Alles kan worden afgevoerd via de verbonden waterwegen, wat een reductie van het wegtransport en dus CO2- en stikstofuitstoot oplevert.” 

Innovatie in decommisioning

Door actief kennis te delen, met elkaar en met stakeholders, werken de DecomMissionBlue-partners samen aan de missie om processen en infrastructuur te blijven vernieuwen en toe te werken naar een meer duurzame, circulaire en efficiëntere decommissioning. Het bouwen aan een circulaire economie is een belangrijke doelstelling van de regio Amsterdam-IJmuiden. Het recyclen van materialen en hergebruiken van hulpbronnen is daarom een ​​belangrijk aandachtspunt in elk ontmantelingsproject. 

Kijk voor meer informatie op de website van DecomMissionBlue.