De sluisdeuren, de deurkas en het binnenhoofd

Nieuwsbericht
25-06-2020

In de toekomst komt ook de reservedeur in de deurkas van het binnenhoofd te liggen naast de operationele deur. Begin 2019 is één van de drie sluisdeuren al gepositioneerd in de sluiskolk van de nieuwe zeesluis. In 2021 volgen de andere twee deuren.

Sluis

Nadat de deurkas van het binnenhoofd aan de kanaalzijde in 2019 is afgezonken, wordt de deurkas sinds begin 2020 verder afgebouwd. Hier rolt straks de operationele sluisdeur in en uit. In de toekomst komt ook de reservedeur in de deurkas van het binnenhoofd te liggen naast de operationele deur. Begin 2019 is één van de drie sluisdeuren al gepositioneerd in de sluiskolk van de nieuwe zeesluis. In 2021 volgen de andere twee deuren. Maarten Verdonk van OpenIJ werkt als Manager Uitvoering voor het binnenhoofd, buitenhoofd en de sluiskolk. Tijdens de afbouw van de deurkas worden alle belangrijke onderdelen in de sluis samengebracht. Maarten vertelt over de afbouw en de deuren. 

De sluis heeft twee deurkassen, te weten het binnenhoofd en het buitenhoofd. In zo’n deurkas rolt een deur als een schip de sluis in of uit wil varen. De afbouw van de deurkas is een lastige klus. Maarten: “De onderdelen moeten tot op de millimeter nauwkeurig worden aangebracht. De constructie bestaat ook uit veel kabels en leidingen. Ondanks de grote constructie is het lastig om onderdelen aan te brengen. Daarom wordt er vooraf gewerkt met 3D modellen, waarbij wordt gekeken hoe de onderdelen het beste gemonteerd kunnen worden.” 

Gebruik van de omgeving

Er wordt vaak met bekende onderaannemers aan de zeesluis gewerkt. Maarten: “Vanwege de locatie van de sluis hebben we ook gekeken naar de mogelijkheden om gebruik te maken van lokale bedrijven met kennis van de omgeving. Zo wordt ook met diverse bedrijven uit de omgeving samengewerkt voor de bouw van dit mooie project.”

In de deurkas binnenhoofd komen straks de operationele- en de reservedeur. Maarten: “Omdat er gekozen is voor twee identieke deuren voor het binnen- en buitenhoofd, is er maar één reservedeur nodig. Tijdens de ontwerpfase is ervoor gekozen om deze deur in het onderhoudsdok te positioneren, tegen de deurkas van het binnenhoofd aan.” 

Drie deuren in de sluis 

De drie deuren zijn eind 2018 naar Nederland gevaren. Eén van de deuren ligt nu in de sluiskolk. Maarten: “Zodra het zand uit de sluiskolk is gegraven, komt deze deur in de deurkas van het buitenhoofd. De andere twee liggen in de Alaskahaven in Amsterdam. Zodra de deurkas van het binnenhoofd en de drempel zijn afgebouwd en er water in staat, zullen beide deuren in de eerste helft van 2021 naar de nieuwe sluis worden gevaren.”