De cruise-industrie blijft investeren in een groene toekomst

Nieuwsbericht
13-06-2016

Cruise Lines International Association (CLIA) onderstreept vandaag dat haar cruiserederijleden zich blijvend committeren tot het beschermen van het milieu, waar ook ter wereld.

Niet alleen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, maar ook vanuit het essentiële belang van schone zeeën en bestemmingen voor de beleving van de reis. De cruise-industrie vertegenwoordigt een half procent van de wereldwijde maritieme vloot. Desalniettemin is zij leider in de maritieme sector in de ontwikkeling en invoering van milieutechnische innovaties en industriebeleid.

De cruise-industrie handelt met grote zorg om te garanderen dat elke nieuwe generatie schepen groener is dan de voorgaande. Cruiserederijen nemen al jaren een leidende rol in de ontwikkeling en de implementatie van innovatieve technologieën om uitstoot te verminderen. Hierbij werken zij continu nauw samen met toeleveranciers en fabrikanten om nieuwe technologieën verder te ontwikkelen en toe te passen.

De installatie van EGCS-systemen (Exhaust Gas Cleaning Systems) in bestaande en nieuwe cruiseschepen is slechts een van de voorbeelden om uitstoot van schadelijke stoffen, zoals zwaveldioxide en stikstofoxiden te verminderen. Een andere maatregel is de ontwikkeling van LNG als brandstof, zowel aan de kade als op zee. Voorbeelden van maatregelen van cruiserederijen om efficiënt energie gebruik te maximaliseren en emissies te minimaliseren, omvatten:

 • Walstroom, waar mogelijk en uitvoerbaar.
 • Efficiënt ontwerp van motoren, inclusief dieselelektrische voortstuwing.
 • Ontwikkeling en implementatie van EGCS-systemen.
 • Laagzwavelige brandstoffen en andere alternatieve brandstoffen, zoals LNG.
 • Geoptimaliseerd energiebeheer.
 • Ecologische scheepsromp-coatings, die kunnen leiden tot wel 5% minder brandstofverbruik.
 • Hergebruik van afvalwarmte en zelfvoorzienende waterzuiveringssystemen aan boord.
 • Geavanceerde verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen.
 • Testen van alternatieve energiebronnen zoals zon en wind.
 • LED verlichting, dat 80% energie bespaart en 50% minder warmte afstoot.
 • Automatische verlichtings- en airconditioningsystemen.
 • Speciale raamcoatings ter bescherming van zonnewarmte
 • Minimalisatie van watergebruik door lage stroomvoorzieningen en vacuum toiletten

De cruise-industrie ondersteunt de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) volledig om de impact op het milieu te minimaliseren. CLIA heeft de nieuwe, strengere eisen ten aanzien van de uitstoot van zwavelemissies, die van toepassing zijn in de Noordzee en Baltische Zee sinds 2015, altijd principieel en consequent ondersteund. Ook ondersteunt CLIA de additionele maatregelen ter vermindering van stikstof emissies, die sinds januari van dit jaar van kracht zijn. De omvangrijke en innovatieve maatregelen van de sector ter verbetering van de efficiënte energie, hebben ook geleid tot substantiële verlaging van alle typen luchtuitstoot.

De cruise-industrie zal zich sterk blijven inzetten om het milieu te beschermen. Dat is haar verantwoordelijkheid en in het belang van de gehele cruisebranche, zegt Marlies Grent, National Director van CLIA Nederland. Deze verbintenis gaat vaak verder dan de gestelde eisen van het IMO. De cruise-industrie werkt ook aan verbeterde oplossingen voor andere milieugerelateerde zaken, zoals verwerking van afval en afvalwater.

Over Cruise Lines International Association (CLIA)

CLIA is ’s werelds grootste en de toonaangevende organisatie voor de cruisesector en vertegenwoordigt de belangen van cruise- en riviercruiserederijen, reisagenten, havenautoriteiten en cruise-industriepartners. CLIA is vertegenwoordigd in 15 landen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Azië en Australië.

De missie van CLIA is om beleid en uitvoering te ondersteunen, die bijdragen aan een veilige en gezonde omgeving voor meer dan 23 miljoen cruisepassagiers wereldwijd. CLIA behartigt de belangen van cruiserederijen, reisagenten en beleidsmakers binnen de cruise-industrie.

CLIA Netherlands valt onder de verantwoording van CLIA Europa. Het stelt zich ten doel om de totale cruisemarkt in Nederland te vergroten door middel van:

 • het op neutrale wijze verstrekken van informatie;
 • het geven van educatie;
 • het in de meest brede zin van het woord promoten van het cruiseproduct als een bereikbare en geweldige vakantie-ervaring.