Drijflichaam

De boord-boord-overslaginstallatie voor de Mercuriushaven Amsterdam is in aanbouw

In vervolg op de aankondiging op 7 februari 2022 van de nieuwe overslagvoorziening in de Mercuriushaven geeft Port of Amsterdam een blik achter de schermen over de voortgang van dit project.

Constructie boord-boord-overslag

Aannemer De Klerk (locaties Werkendam en Moerdijk) werkt momenteel hard aan de constructie van de onderdelen van de boord-boord-overslaginstallatie. Elf grote afmeerpalen en zes drijflichamen gaan dan de huidige boeien, waaraan de zeeschepen nu nog afmeren, vervangen. Langs de drijflichamen kunnen de drijvende kranen bewegen en de lading van de zeeschepen overslaan in duwbakken en binnenvaartschepen.

Werk in uitvoering

In Duitsland vindt momenteel de assemblage van de afmeerpalen plaats en daarna gaan ze op transport naar Amsterdam. De drijflichamen (zie foto) bestaan uit vele honderden onderdelen. Elk drijflichaam is 45 m lang en gaat tussen twee afmeerpalen op en neer bewegen. Om een tijdsindicatie van het werk te geven: een tiental lassers is hier twee maanden mee bezig.

Transport en plaatsing

Nadat de drijflichamen gereed zijn, gaan deze op transport naar Braspenning in Amsterdam Noord voor conservering. De afmeerpalen en paalkoppen volgen dan in augustus 2022 voor conservatie. Als alles klaar is gaan alle onderdelen richting de Mercuriushaven voor de definitieve plaatsing in oktober 2022. De heiwerkzaamheden zullen ca. 1,5 week duren. Daarna volgt montage van de paalkoppen, van de drijflichamen en laatste onderdelen zoals trappen en fendering.

Nautische veiligheid en flexibiliteit neemt toe

Met de nieuwe installatie neemt de nautische veiligheid toe. Dat komt omdat de wind of passerende scheepvaart geen invloed meer heeft op de ligging van de schepen. Ook de flexibiliteit van de installatie is aanzienlijk groter dan de huidige boeien. In de huidige situatie kunnen alléén zeeschepen tussen 235 en 280 m worden afgehandeld. In de nieuwe situatie kunnen dat zeeschepen zijn van ca. 75 m tot 295 m (capesize), waarmee de installatie ook voor andere klanten dan de huidige interessant kan zijn.

Logo subsidie Europese Unie