Liander westhaven enerige

Capaciteitsprobleem op het elektriciteitsnet mag transitie niet vertragen

30 Juni 2021
De samenleving elektrificeert door digitalisering en energietransitie. Hierdoor neemt de vraag naar elektriciteit toe. Dat zorgt voor een grote belasting van het netwerk. Deze belasting is inmiddels zo groot, dat de grenzen van het netwerk in verschillende steden en in buitengebieden in zicht zijn.

Ook Amsterdam en een deel van de Amsterdamse haven worden hierdoor geraakt. Dat maakte netwerkbeheerder Liander afgelopen week bekend.

Zorgen

De energietransitie is in de haven in volle gang. Zo groeit het aantal zonnepanelen van de huidige ca 150.000 m2 naar 250.000 m2 in 2024, stijgt het aandeel van de productie en overslag van alternatieve brandstoffen flink, worden de walstroomvoorzieningen uitgebreid en zijn er allerlei initiatieven op het gebied van groene waterstof. Ook is de Hemcentrale nu een kleine anderhalf jaar dicht. Goed voor het milieu, maar hierdoor is ook de stroomcapaciteit in dit gebied afgenomen.

Circulaire industrie vraagt veel elektriciteit

We willen voorloper zijn in de transitie naar een duurzame samenleving en zetten in op een versnelling van de energietransitie en een circulaire economie. Dit capaciteitsprobleem op het elektriciteitsnet mag onze transitie niet vertragen. Juist op het snijvlak van de energietransitie en de circulaire economie, die in de haven op industriële schaal plaatsvindt, is sprake van een grote vraag naar capaciteit op het elektriciteitsnet. Bedrijven die zich bezighouden met de productie van alternatieve brandstoffen uit reststromen zijn afhankelijk van elektriciteit. Ook de elektrificatie van materieel bij de bedrijven in het havengebied (vorkheftrucks, kranen, betonbrekers, scheidingsinstallaties e.d.) en het elektrisch vervoer naar de stad van onder meer pakketten en boodschappen, zorgt voor een grote toename in de vraag naar stroom. Wij maken ons dan ook zorgen over de capaciteitsbeperking op het elektriciteitsnetwerk in een deel van onze haven.

Mogelijke oplossingen om de impact te verkleinen

Op dit moment kunnen bestaande grootverbruikers in een deel van het westelijk havengebied geen extra capaciteit krijgen. Ook kunnen hier geen potentiële nieuwe grootverbruikers worden gevestigd. We zijn in nauw overleg met Liander, TenneT en de gemeente Amsterdam om te onderzoeken wanneer dit gebied weer van voldoende capaciteit kan worden voorzien. Vooralsnog gaat Liander uit van het eerste kwartaal 2026. Parallel hieraan wordt door Liander onderzocht in hoeverre congestiemanagement een tijdelijke oplossing kan bieden. Hierbij wordt bekeken in hoeverre bestaande grootverbruikers een deel van de voor hen gereserveerde capaciteit aan andere bedrijven ter beschikking kunnen stellen. Ook kan worden gekeken naar de verbruiksprofielen van de verschillende grootverbruikers. Bedrijven kunnen samenwerken door hun piekvraag te verplaatsen of te verkleinen (zogenoemde ‘peakshaving’), waardoor meer ruimte ontstaat op het net. Ook ‘Shared Energy Platform’ (‘SEP’) kan hierin mogelijk een rol spelen. Port of Amsterdam is mede-initiatiefnemer van SEP en heeft dit platform opgericht om het bestaande elektriciteitsnetwerk beter te kunnen benutten. Door te zoeken naar tijdelijke oplossingen voor de korte termijn en in nauw overleg met Liander en de gemeente Amsterdam, willen we de overlast zo beperkt mogelijk houden. Daarom onderzoeken we waar we de bouw van een nieuw onderstation kunnen versnellen.

Bij vragen of zorgen, neem contact op

Bent u een klant van Port of Amsterdam of bent u in gesprek over een vestiging in het havengebied? En heeft u hier een vraag over? Neem dan contact op met uw commercieel manager bij Port of Amsterdam.