Reactie Port of Amsterdam rapport d'Hooghe

Bruglocaties uit rapport D’Hooghe nautisch beter inpasbaar

Op vrijdag 26 juni 2020 verscheen het eindrapport ‘Genereus verbonden’ van de adviescommissie Oeververbindingen. Als nautisch partner was Port of Amsterdam betrokken bij het onderzoekstraject. ‘De nieuwe bruglocaties zijn nautisch beter inpasbaar’.

Na het vastlopen vorig jaar van plannen voor IJ-bruggen vanaf de Kop van Java en het Stenen Hoofd, stelden Rijk en gemeente een expertcommissie samen onder leiding van Alexander D’Hooghe. Deze commissie moest vanuit een breed ontwikkelingsperspectief onafhankelijk advies uitbrengen over toekomende, extra IJ-oeververbindingen.

Zorgvuldig proces

Het nu gepresenteerde advies getuigt van een zorgvuldig proces. De commissie laat zien dat zij de uitdaging om Amsterdam-Noord te verbinden met de stad begrijpt en ook dat dit logisch en nautisch verantwoord moet gebeuren. Port of Amsterdam is tevreden dat alle belanghebbenden rond haven en vaarweg zijn gehoord en dat hun inbreng is meegewogen.

Vanuit nautische optiek is een brug vrijwel altijd een obstakel in de vaarweg en daarmee een risico voor de scheepvaart. Voor Port of Amsterdam blijven tunnels daarom de voorkeur houden, maar met de voorgestelde bruglocaties kunnen wij goed uit de voeten: vanaf het Azartplein en bij de Haparandadam.

Deze locaties zijn nautisch gezien geschikter dan eerdere voorkeurslocaties van de stad. Ook denken we dat met de voorgestelde hoogte van 12,5 meter, toekomstbestendige bruggen zijn te bouwen. Een brug vanaf de kop van het Java-eiland is door de commissie onderschreven als nautisch onhaalbaar.

Consequenties voor PTA

De voorgestelde brug nabij de Haparandadam heeft wel gevolgen voor het bereiken door zeecruiseschepen van de Passenger Terminal Amsterdam (PTA), onderdeel van Port of Amsterdam. In nauwe samenwerking en afstemming met de gemeente zullen die consequenties in de toekomst worden vertaald in concrete plannen en besluitvorming.

Het rapport van de commissie, een filmpje en andere documenten zijn te vinden op de website van de gemeente Amsterdam.