elektriciteitsstation sextantweg

Bouw nieuw elektriciteitsstation Sextantweg gestart

Aan de Sextantweg in de Amsterdamse haven is Liander begonnen met de bouw van een nieuw elektriciteitsstation. Dit nieuwe elektriciteitsstation is nodig om de bestaande stations Westhaven en Basisweg te ontlasten, omdat hier sprake is van congestie.

Vanwege de congestie kunnen gevestigde bedrijven in het havengebied niet of nauwelijks uitbreiden en is het voor nieuw te vestigen bedrijven moeilijk om capaciteit op het elektriciteitsnetwerk te krijgen. Dit zit de ontwikkelingen in de haven en de energietransitie in de weg. Met de realisatie van dit station, dat naar verwachting in 2025 wordt opgeleverd, komt een vermogen van 50 MVA vrij. Afhankelijk van de vraag, kunnen hiermee 25 tot 50 bedrijven een aansluiting krijgen.

Twee transformatoren en middenspanningsinstallaties

In het elektriciteitsstation komen twee transformatoren. Via kabels vanuit de Hemweg komt hier 50 kilovolt binnen, dat door de transformatoren wordt omgezet naar 10 kilovolt. Daarnaast bouwt Liander twee middenspanningsinstallaties. Hier worden de middenspanningskabels op aangesloten, die naar de transformatorhuisjes in de haven gaan, of direct naar één van de bedrijven.

Gemiddeld duurt de bouw van een elektriciteitsstation vijf tot zeven jaar. Maar omdat het station aan de Sextantweg modulair wordt gebouwd, kan Liander het station in vier jaar neerzetten. Voor de bouw van het station hebben wij een locatie beschikbaar gesteld.

Energie Coöperatie Amsterdamse Haven

Naast een nieuw elektriciteitsstation, werken we in de haven ook aan andere oplossingen voor netcongestie. Zo hebben we samen met bedrijven in de haven Energie Coöperatie Amsterdamse haven (ECAH) opgezet. Met deze energiecoöperatie werken we aan een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem. Een eerste project van deze coöperatie is om een oplossing te bieden voor netcongestie, door een virtueel net op te zetten waarmee bedrijven (net)capaciteit en lokale opwek- en opslagvoorziening met elkaar kunnen delen.