Bomenkap Hempontplein

Nieuwsbericht
04-07-2022

Rotonde met fietsonderdoorgang
De werkzaamheden voor de reconstructie van het Hempontplein te Amsterdam zijn inmiddels begonnen. De voorgenomen reconstructie is het gevolg van de intensivering van bedrijfsactiviteiten en toename/verdichting van vestigingen in het havengebied van Amsterdam.Dit zorgt voor een enorme toename in intensiteit op het gebied van o.a. vrachtverkeer. Anderzijds wordt campagne gevoerd om méér werknemers op de fiets te krijgen. Dit vergt echter additionele investeringen in de fietsinfrastructuur.
In verband met de waarborging van de veiligheid wil het Havenbedrijf zorgdragen voor een goede doorstroom van het fietsverkeer. Hiervoor is in overleg met de Vervoerregio Amsterdam gekozen voor een rotonde en fietsonderdoorgang die de verkeersveiligheid kan waarborgen.

Hempontplein
Situatie Hempontplein Amsterdam

Bomenkap
De werkzaamheden zullen tot het eind van het jaar/begin volgend jaar duren. Voor nu geldt dat er 59 bomen gekapt dienen te worden om ruimte te maken voor de rotonde; dit is gepland voor 16 en 17 juli aanstaande. De gekapte bomen worden in het gebied weer gecompenseerd nadat de werkzaamheden zijn afgerond, omdat ook groen in het havengebied belangrijk is.