Foto Alma Prins

Benoeming hoofd Cargo & Offshore

Met ingang van 1 november is Alma Prins benoemd als hoofd van het nieuwe cluster Cargo & Offshore bij Port of Amsterdam. Deze vacature is ontstaan na het vertrek van Femke Brenninkmeijer en de daarop volgende nieuwe clusterindeling.

Deze nieuwe clusterindeling houdt in dat Energy (met name de benzine- en kolenterminals) en bouwgrondstoffen, metaalrecycling en industriële mineralen aan het bestaande cluster van Roon van Maanen, Circular & Renewable Industry, worden toegevoegd. Hiermee wordt ingespeeld op ontwikkelingen in de markt, zoals diversificatie van ladingstromen bij kolenterminals en samenwerking tussen benzineterminals en de productie van hernieuwbare brandstoffen. Het cluster gaat verder onder de naam: Energy & Circular Industry.

Alma is na haar opleiding Bedrijfskunde aan de UvA en diverse banen in de makelaardij in 2009 bij Port of Amsterdam als contractmanager begonnen. Hierna is zij doorgegroeid naar accountmanager Real Estate om uiteindelijk vanaf 2013 als Commercieel Manager in de cruisevaart te beginnen. De afgelopen 3 jaar heeft zij zich ingezet om het superjachtbouw cluster voor Port of Amsterdam te ontwikkelen en in de markt te zetten. Daarnaast heeft Alma gewerkt en gevaren bij de Koninklijke Marine en is zij 5 jaar bestuurslid bij de Amsterdamse Havenclub geweest.

Alma kijkt er erg naar uit om deze mooie stap te maken en samen met het team, commercie, het hele bedrijf en stakeholders ervoor te zorgen dat we onze klanten, ladingen en activiteiten duurzamer laten groeien.

Opvolging
De werkzaamheden van Alma op het gebied van zeecruise worden door Monic van der Heyden overgenomen. Over het overnemen van het account en commercieel management van de superjachtbouw wordt later besloten.