Behoud toegevoegde waarde zeehavens vergt inzet havens én overheid

Persbericht
29-05-2020

De Branche Organisatie Zeehavens (BOZ) verwelkomt de Havennota 2020-2030 “Agenda voor krachtige havens in een duurzame en digitale economie”.

Logo Branche Organisatie Zeehavens

De overheid en de vijf zeehavens van nationaal belang delen de noodzaak om de vooraanstaande positie van de Nederlandse havens in Europa en de wereld te behouden. Evenals de ambitie dat de Nederlandse havens zich kunnen ontwikkelen naar een krachtige positie in de economie van de toekomst die duurzaam, digitaal en verbonden is.

De vijf Nederlandse zeehavens boden in 2018 direct en indirect aan 350.000 personen werk. En samen hebben ze een toegevoerde waarde van 42 mld. euro gerealiseerd, zo’n 5,8% van het BNP. Door geopolitieke ontwikkelingen, technologische wijzigingen, de noodzaak tot verduurzaming en de steeds belangrijker wordende digitalisering is het behoud van deze sterke positie niet langer vanzelfsprekend.

Steun van de havens aan prioriteiten Havennota

BOZ verwelkomt het initiatief van de Minister om tot een “delta-systeem” van samenwerkende havenbedrijven en elkaar versterkende havens te komen. Dit toekomstgericht havenbeleid vraagt om een gerichte inzet van het havenbedrijfsleven en de havenbeheerders, maar ook van de overheid. Bijvoorbeeld door een optimale bereikbaarheid van klanten en bedrijven in het Europese achterland blijvend mogelijk te maken, door klimaatprojecten voortvarend te kunnen realiseren en door een stikstofbeleid op te zetten dat ontwikkelingsruimte aan havens biedt.

Investeren in bereikbaarheid en energie transitie

De in BOZ samenwerkende zeehavenbeheerders zullen met het ministerie van IenW een investeringsprogramma uitwerken, dat bijdraagt aan het structureel verbeteren van de bereikbaarheid en duurzaamheid van de zeehavens, inclusief het versnellen van de energietransitie en de overgang naar een circulaire economie.

Een gerichte en samenhangende aanpak van de verschillende transportmodaliteiten zal de toegevoegde waarde van de Nederlandse havenclusters versterken. De BOZ-zeehavens zetten zich in voor een modal shift van weg naar water, spoor en buisleidingen. BOZ geeft daarbij prioriteit aan het verbeteren van het spoorproduct van en naar onze zeehavens en de realisatie van buisleidingen voor het transport van warmte, CO2 en waterstof. Het uitrollen van een buisleiding-netwerk kent lange terugverdientijden, die rendabele mogelijkheden voor private investeringen overstijgen. BOZ waardeert dat de minister een publieke financiering voor het buisleiding-netwerk vanuit het Mobiliteitsfonds mogelijk wil maken. BOZ is verheugd dat de minister gericht wil investeren op de goederencorridors Oost en Zuidoost en een onderzoek is gestart naar een Zuid-corridor.

Een gelijk speelveld voor een goede concurrentiepositie van de havens

Voor een goede concurrentiepositie van de Nederlandse havens in Europa is een gelijk speelveld nodig. Uit aanvullend onderzoek van het ministerie van IenW blijkt dat hiervan geen sprake is. BOZ roept het Kabinet op deze ongelijkheid systematisch en voortvarend weg te werken. Of door de aangetoonde schade uit de AGVV-ruimte te compenseren ten gunste van faire concurrentieverhoudingen.

Over de Branche Organisatie Zeehavens

De Branche Organisatie Zeevaart is een samenwerking tussen Groningen Seaports, Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Moerdijk en North Sea Port.