Als je luistert, hoor je meer

Nieuwsbericht
17-11-2021

Port of Amsterdam wil door toezicht en handhaving, maar juist ook door middel van dialoog en het bieden van faciliteiten, overlast in het oostelijk havengebied voorkomen. Dit havengedeelte ligt in het woongebied van Amsterdam, in tegenstelling tot andere havengedeeltes. 

Havenactiviteiten in woongebied van Amsterdam
Havenactiviteiten in woongebied van Amsterdam

Bewoners ervaren soms overlast van de binnenvaart, mede doordat de vaart 24/7 doorgaat. Zo vermindert de kwaliteit van hun uitzicht of ervaren ze geluidsoverlast. Aan de andere kant voelt de binnenvaart zich niet altijd even welkom. Hoe houden we zo goed mogelijk rekening met elkaar?

 

Walstroonkasten bieden uitkomst

Het gebruik van walstroomkasten heeft grote voordelen. De motor van het schip kan uit, wat zorgt voor aanzienlijk minder geluids- en geuroverlast voor omwonenden. In de vorige nieuwsbrief was te lezen dat eind 2021 de nieuwe walstroomkasten geplaatst zouden zijn. Die planning wordt helaas niet meer gehaald, omdat we tegen een aantal technische problemen zijn aangelopen. De verwachting is nu dat in de loop van 2022 alle nieuwe walstroomkasten zijn geplaatst.

 

Voorkomen beter dan genezen

"Bij het tegengaan van overlast is de neiging om dit snel op te lossen door de introductie van nieuwe aanvullende regels. Dat is natuurlijk een mogelijkheid, maar het introduceren van nieuwe regels kost veel tijd en is niet altijd een garantie voor succes", aldus Rob Smit van Port of Amsterdam. "Daarom gaan we liever eerst het gesprek met elkaar aan. Overlast ligt vaak genoeg in het 'niet weten' en niet in het 'niet willen'. Door de uitwisseling van kennis en inzichtkunnen we begrip voor en door alle partijen vergroten. De schipper van een duwboot beseft misschien helemaal niet altijd dat het voor bewoner ‘Anna’ al heel veel scheelt als hij de duwboot niet met een draaiende motor blijft wachten in de nabijheid van een woongebied maar dat hij tussendoor de motor uitdoet ‘s nachts. Dat is toch winst.”

 

Verwachtingsmanagement

Als internationale haven willen we een haven zijn waar het prettig ondernemen is. Maar we zijn ons er ook van bewust dat we onderdeel zijn van het leefgebied van Amsterdam. Bijvoorbeeld bij een nieuw ontwerp van binnenvaartligplaatsen betrekken we ook de omwonenden, zodat ze weten wat er komen gaat en ook mee kunnen denken. Door aan verwachtingsmanagement te doen, voorkomen we verrassingen. En waar mogelijk, houden we rekening met.

 

Bestaansrecht

We zijn continu gericht op verbetering en om een betere versie van onszelf te worden. Een betere haven is een haven waar je naast het prettige ondernemen graag verblijft als zeevaart en binnenvaart. Maar het is er ook een die geen overlast veroorzaakt voor de omgeving, die meebeweegt met maatschappelijke ontwikkelingen, zoals duurzaamheid. We zijn goed op weg en dat zetten we, in contact met alle partijen, graag voort.