Alle sluisdeuren zijn ingevaren

In maart 2021 zijn de laatste twee sluisdeuren aan de kanaalzijde succesvol geplaatst. De hele operatie duurde vier dagen. Edgar Breedveld en Victor Arnolds waren betrokken bij deze mijlpaal. Zij stuurden het proces aan en zorgden voor een goede afloop.

Ze vertellen over hun werkzaamheden en het invaren.

De deuren plaatsen

Met behulp van sleepboten zijn de deuren vanuit de haven van Amsterdam naar IJmuiden gevaren. Bij aankomst zijn de deuren in de sluiskolk geplaatst. Victor: ‘De sluisdeuren zijn geplaatst met lieren en met behulp van sleepboten. Een lier is een werktuig met een touw dat gebruikt kan worden om zware materialen te tillen of te verplaatsen. Eerst werden de lieren gekoppeld aan de sluisdeur. Hiermee is toen de deur ingedraaid. Met ondersteuning van de sleepboten is de deur op z’n plaats gebracht. Toen de deur op z’n plek lag, werd deze afgezonken met het ballastsysteem door water in speciale ballasttanks te laten lopen. Nadat de deur van het binnenhoofd op juiste diepte lag, is de deur gekoppeld aan de bovenrolwagen en onderrolwagen'.

Een deur in het droogdok

Victor: ‘De reservedeur is op dezelfde manier in het droogdok gevaren.’ Op 13 april is de droogdokdeur voor de droogdok geplaatst. Als in de toekomst onderhoud nodig is aan de deur, dan kan men er makkelijk bij. De droogdok kan dan worden leeggepompt.’

Een strakke planning

Het plaatsen van de deuren is goed verlopen. Een goede voorbereiding is daarbij essentieel. Victor heeft vooraf checklists gemaakt, die bij de voorbereiding zijn afgewerkt. De hele operatie is afhankelijk van het weer, personeel en het materieel. Edgar: ‘De laatste dagen voor het invaren waren hectisch. De eerste weersvoorspellingen waren niet zo goed, want de windsnelheden waren boven de gestelde criteria. We kwamen iedere dag bij elkaar om te kijken naar de weersvoorspelling. Uiteindelijk werden de voorspellingen beter en besloten we 72 uur van te voren om de operatie door te laten gaan.’ Op de dag zelf wordt een strakke planning gehanteerd. Victor: ‘We beginnen de dag met een kick-off meeting. In dit overleg nemen we alles door: weeromstandigheden, personeel, voorzieningen en checken we of alles compleet is en gesteld staat. Daarna wensen we iedereen een fijne dag toe en gaan we aan de slag.’

Aandachtspunten tijdens het invaren

Het belangrijkste aandachtspunt voor Victor en Edgar is de veiligheid voor iedereen. Edgar: ‘We moeten ook onze eigen veiligheid in de gaten houden, want we komen met z’n allen en moeten ook met z’n allen weer naar huis gaan.’ De operatie is uiteindelijk geslaagd . Victor: ‘We hadden 4 dagen gepland voor twee sluisdeuren. De eerste deur duurde 11 uur, de andere 10 uur, dus dat was sneller dan verwacht. Het invaren is een daglichtoperatie en het daglicht bepaalde wanneer we moesten stoppen.’ Ook met de scheepvaart moesten Edgar en Victor rekening houden. De scheepvaart heeft nauwelijks last gehad van de operatie. Edgar: ‘Vooraf hebben we Port of Amsterdam goed op de hoogte gehouden en hebben we transportvergunningen aangevraagd. . Toevallig was er tijdens het invaren al een andere stremming, dus we hadden het kanaal bijna voor onszelf. Tijdens het invaren merkten we kleine bewegingen van de deur door schepen die langskwamen, maar de scheepvaart heeft hier geen last van gehad. Het invaren speelde zich vooral af in de sluiskolk, waardoor de overlast beperkt bleef.’

Nu alle deuren zijn ingevaren, kan een nieuwe testperiode beginnen.