Afmeerlocaties duwbakken met trackers

Nieuwsbericht
02-09-2020

Port of Amsterdam is continu bezig om haar faciliteiten en dienstverlening te verbeteren. Vanaf 1 september 2020 krijgen duwbakken met trackers het privilege om ligplaats te nemen in speciaal daarvoor aangewezen ligplaatsgebieden.

De afmeervoorziening voor duwbakken bij ‘het Slik’, zijn uitsluitend te gebruiken voor duwbakken met trackers. ‘Het Slik’ bevindt zich in het oostelijk deel van het IJ, tussen het KNSM-eiland en Albemarle. Het Slik is vanaf 1 september alleen bestemd voor duwbakken met trackers die zijn aangesloten op Poseidon en waarvoor de exploitant een datacontract met Port of Amsterdam heeft afgesloten.

Duwbakken die nog niet voorzien zijn van trackers kunnen gewoon terecht op de andere afmeerlocaties voor duwbakken in Amsterdam en Zaanstad. Deze duwbakplekken blijven tot nader bericht toegankelijk voor alle duwbakken, dus met of zonder tracker.

Inzicht

Met deze regeling wil Port of Amsterdam duwbakexploitanten stimuleren om duwbakken te voorzien van trackers en aan te sluiten op Poseidon. Hoe meer duwbakken zijn aangesloten, hoe beter we duwbakexploitanten kunnen faciliteren in het vinden van vrije plekken. Een ander voordeel voor duwbakken met trackers is dat deze duwbakken in aanmerking komen om volledig automatisch geregistreerd te worden voor het Binnenhavengeld. Hierbij wordt afgerekend op basis van de daadwerkelijke bezoektijd.

Meer informatie over Poseidon en de actuele bezettingsgraad van duwbakplekken vind je op onze website.

Algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden ligplaatsen duwbakken zijn per 1 september a.s. van kracht. Port of Amsterdam zal per 1 september gaan toezien of partijen naar de regeling handelen en neemt daarbij een overgangsperiode van een maand in acht.