Aangescherpte Brexit-regels per 1 oktober en 1 januari

Per 1 oktober 2021 en 1 januari 2022 wordt een aantal douane-eisen voor goederenverkeer met het Verenigd Koninkrijk aangescherpt. Voor verladers is het belangrijk je hier op tijd op voor te bereiden, om te voorkomen dat lading straks aan de Britse grens of in de Nederlandse havens stil staat.

Aangescherpte regels per 1 oktober 2021

Vanaf 1 oktober krijgen chauffeurs alleen nog toegang tot het Verenigd Koninkrijk met een geldig paspoort. Een ID-kaart is niet meer voldoende om je te legitimeren. Verder worden de douaneregels voor invoer verder aangescherpt. Dit begint op 1 oktober met het verplicht stellen van gezondheidscertificaten voor het merendeel van veterinaire lading. In Nederland helpt de NVWA via een stappenplan met het efficiënt organiseren van de benodigde certificaten.

Aangescherpte regels per 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 gelden er strengere regels voor álle lading. Dat zijn de volgende regels: - Invoering van het pre-lodgement en temporary storage model, aan Britse zijde; - Einde van de zes maanden uitstel voor invoeraangiften; - Voorafgaand aan invoer in het VK is het verplicht om veiligheidsaangiften te doen; - Resterende landbouwgoederen moeten gecertificeerd zijn; - Veterinaire lading wordt gekeurd bij Border Control Posts.

Bereid je voor via Get Ready for Brexit

Meer informatie over de aangescherpte Brexit-regels en hoe je daarop voor te bereiden, vind je op www.getreadyforbrexit.eu. Dit platform maakt je wegwijs in de douaneregels voor al het goederenverkeer tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK).