enozes alarmeringen.jpg

7.608 eNose-alarmeringen in 2022

Sinds 2015 werken de provincie Noord-Holland en Port of Amsterdam aan een netwerk van elektronische neuzen (eNoses). Het doel van dit netwerk is het opsporen van de oorzaken van geurhinder. Geur is namelijk een van de grootste bronnen van overlast in Noord-Holland. Daarnaast monitoren de ‘neuzen’ de scheepvaart rond het Noordzee- en Amsterdam-Rijnkanaal op varend ontgassen.

Het netwerk bestaat inmiddels uit 92 eNoses langs de vaarwegen, Westpoort en industrie in Amsterdam Noord en de Zaanstreek. Een eNose is een meetinstrument met 4 sensoren dat veranderingen signaleert in de luchtsamenstelling. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) monitort de eNoses en brengt jaarlijks verslag uit van de resultaten.

Bekijk hier het jaarverslag van 2022 

Een samenvatting van het jaarverslag:

  • In het gebied rondom de Afrika-, Amerika-, Australië- en Jan van Riebeeckhaven geeft een aantal eNoses relatief veel verhoogde signalen ten opzichte van de meeste andere eNoses. In deze havenbekkens zijn deze merendeels afkomstig van bedrijven met brandstof op- en overslag.
  • De meeste alarmeringen worden veroorzaakt door één eNose, de AU-01 in de Australiëhaven, die verant­woordelijk is voor 4493 alarmeringen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft eerder vastgesteld dat deze afkomstig zijn van de opslag en bewerking van bodemas bij een afvalverwerkingsbedrijf. De opslag en bewerking van deze bodemas is conform de geldende milieuvergunning.
  • Er zijn in 2022 288 geur-gerelateerde overlastmeldingen over het Westelijk havengebied bij de OD NZKG ingediend. Het aantal meldingen van geuroverlast is in 2022, ten opzichte van 2021, gestegen maar lager dan in het piekjaar 2020.
  • In 2022 kon in 90% van de overlastmeldingen de veroorzaker achterhaald worden, een duidelijke toename ten opzichte van de 73% in 2021.
  • De Degassing Vessel Detective tool (ontgassingstool), die het varend ontgassen van vaartuigen detecteert, heeft in 2021 in totaal 449 keer een melding gegenereerd. Dit is een daling ten opzichte van de 520 keer in 2021.