eNoses in de haven van Amsterdam

41 eNoses vergroten leefbaarheid in de Amsterdamse haven

Sinds vorige week heeft het Amsterdamse havengebied 36 eNoses rondom het Noordzeekanaal en nabij olieterminals en andere bedrijven die mogelijk geur afgeven. Dit geurmonitoringssysteem maakt deel uit van het gezamenlijk project ‘GeurinZicht’.

Dit is een initiatief van Port of Amsterdam in samenwerking met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de provincie Noord-Holland. Het heeft als doel de leefbaarheid rond de haven te vergroten. Deze partijen werken in het project samen met bedrijven in Westpoort en de brandweer. Komende week zullen er nog eens vijf eNoses bijkomen.

De eNose is compact meetinstrument met vier sensoren, dat veranderingen in de luchtsamenstelling signaleert. Als er een overmatige hoeveelheid van een bepaalde stof aanwezig is, dan signaleert de 'neus' dat. Omdat de geurneuzen in grote getale worden geplaatst zijn ze bij uitstek geschikt om de bron van een bepaalde geur te herleiden.

Hoe werkt het?

De Omgevingsdienst NZKG en de bedrijven houden de eNoses op de website dagelijks in de gaten. Als een eNose rood wordt, is er sprake van een verhoogde concentratie van een bepaalde stof. De Omgevingsdienst NZKG gaat samen met de nabijgelegen bedrijven onderzoeken wat de bron is.

Ook worden eventuele klachten gerelateerd aan de data van de eNoses. Op deze manier is het vaak mogelijk de juiste bron te lokaliseren of de geur te herkennen.

Bedrijven gebruiken de geurneuzen als extra monitoringsinstrument. Een aantal bedrijven in Westpoort heeft zelf eNoses aangeschaft om hun bedrijfsvoering te monitoren. Zo kunnen zij direct ingrijpen bij een onbedoelde uitstoot van geur. De gegevens van de eNose kunnen ook gebruikt worden voor communicatie met een veroorzaker. Dit kan leiden tot projecten waarbij geuroverlast verminderd kan worden.

Als er een incident is, gebruikt de brandweer het netwerk om vroegtijdig incidenten op te sporen en te zien wat de herkomst van brand is of waar een mogelijke rookpluim naar toe gaat.

Leefbaarheid vergroten

Het project ‘GeurinZicht’ draagt bij aan de verduurzaming van de haven. Met oog voor mens en milieu wil Port of Amsterdam de leefbaarheid in de omgeving vergroten. Geur is daarin één van de belangrijke aspecten.

De geuroverlast is de afgelopen jaren aanzienlijk afgenomen sinds de installatie van dampretourverwerkingsinstallaties bij alle olieterminals. De eNose draagt bij aan het lokaliseren van geuroverlast.

Als bewoners geurklachten hebben, kunnen ze deze melden via de website van de Omgevingsdienst NZKG.