3 vragen aan Wibo en Jurjen over de testen met de sluisdeur

Op 22 september is de eerste sluisdeur in de sluis gevaren. Daardoor kon daarna de volledige installatie worden getest. Daarbij zijn de sluisdeur, bovenrolwagen, scheepsvaartinstallaties, verkeersinstallaties en aansturingssystemen goed getest. De testfase duurde vier weken.

Wibo Tienstra en Jurjen Pieters waren hierbij betrokken. We stellen hen 3 vragen over het verloop van deze testperiode.

De sluis is nog niet helemaal af. Hoe bereid je de testen voor, dat het zoveel mogelijk lijkt op een echte situatie?

‘Het testen gebeurt niet zomaar. Vooraf wordt hier goed over nagedacht. We stellen een testprotocol op. In dit protocol staat wat we gaan testen op basis van het ontwerp en de risico's. In het geval van de sluisdeur zijn de systemen in en om de sluisdeur, zoals de aansturingssystemen en de verkeersinstallaties, al volop getest voordat deze werd ingevaren. We testen in verschillende fases. Vooraf testen we alle systemen afzonderlijk bij de leverancier op locatie. Als de systemen samen zijn gekomen in de sluisdeur, gaan we het geheel testen. Hiervoor maken we een simulatie waarin bijvoorbeeld de deur open en dicht gaat. Uiteindelijk gaan we door tot we alles hebben getest, tot en met de aansluiting op de bediendesk aan toe. We moesten wel met een aantal dingen rekening houden. Allereerst natuurlijk met de omgeving. Het sluizencomplex is natuurlijk nog operationeel en hulpdiensten moeten over de sluizenroute kunnen. Ook moesten we rekening houden met collega’s die in de buurt van de deur werken, bijvoorbeeld om de kolk uit te baggeren. Daarom hebben we de testen dagelijks in twee periodes uitgevoerd, zodat mensen nog over de deur konden.’

Wat doe je als een test niet is gelukt?

‘Het testen is belangrijk om fouten in de werking van systemen te ontdekken.' Wibo: ‘Je loopt altijd wel tegen foutjes aan, bijvoorbeeld als iets net verkeerd is aangesloten of software niet werkt. De afstemming tussen de verschillende systemen in de sluis luistert heel nauw. Zit ergens een kink in de volgorde of reageert een systeem traag, dan gaat het fout.’

Zijn alle testen geslaagd?

‘Het doel was om binnen vier weken zoveel mogelijk te testen. Dat is gelukt. De deur werkt erg soepel en werkt volgens de richtlijnen van het ontwerp. We hebben veel kunnen testen met het openen en sluiten van de deur. Alle testen met de nieuwe deur zijn uitgevoerd. We hebben genoeg informatie verzameld om straks een goed werkende sluis op te kunnen leveren. De resultaten kunnen we nu gebruiken om alles uit te werken. In 2021 gaan we alle systemen nog een keer intensief testen, inclusief de verkeers- en scheepsvaartsystemen.’

De sluisdeur die is ingevaren, ligt aan de zeezijde; het buitenhoofd. In 2021 wordt nog een sluisdeur en reservedeur ingevaren aan de kanaalzijde; het binnenhoofd. Ook deze deuren worden daarna uitgebreid getest.