regionale havenverordening

Per 1 januari nieuwe Regionale Havenverordening van kracht

​​​​​​​In het gehele Noordzeekanaalgebied gaat per 1 januari 2024 de nieuwe Regionale Havenverordening van kracht. De verordening is vastgesteld door de gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad.

De wijziging van de verordening is opgesteld in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam en daarmee is de regelgeving in beide gebieden met elkaar overeenkomt, wat het makkelijker maakt voor schippers, kapiteins en agenten.

Het betreft een grotendeels technische wijziging met relatief beperkte impact op de zee- en binnenvaart en operatie. De vastgestelde verordening bekijk je hier of op Overheid.nl.

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

  • Wijzigingen in verband met (inter)nationale) wet- en regelgeving. Dit betreft de wijziging van begrippen in verband met aansluiting op de Omgevingswet en de gewijzigde Wet voorkoming verontreiniging door schepen.
  • Een wijziging in verband met het reguleren van vervoer van personen op het havenwater in artikel 3.17. Deze wijziging is van kracht in de gemeenten Amsterdam en Zaanstad. Met deze toevoeging is het niet meer nodig om een exploitatievergunningenstelsel in te voeren, maar gaan algemene regels en technische eisen voor passagiersvaart gelden.
  • Flexibelere insteek van hoofdstuk 8 over schonere brandstoffen, door te werken met het begrip ‘aangewezen brandstoffen’. Met deze wijziging kan sneller worden ingespeeld op het gebruik van nieuwe en/of duurzamere brandstoffen.
  • Een aantal technische, niet-inhoudelijke wijzigingen ter verduidelijking. Dit betreft de correctie van taalfouten, toevoeging van interpunctie, duidelijker taalgebruik en een logischer constructie van artikelen of teksten.

Een volledig overzicht van de wijzigingen vind je in de wijzigingstabel.