U bent hier: Home
Havenbeambte op patrouille

Jaarverslag 2022: koers houden

2022 was een turbulent jaar, ook voor Port of Amsterdam. Het stond in het teken van herstel van de coronapandemie, de oorlog in Oekraïne en de mondiale energiecrisis die dit teweegbracht.

Download het jaarverslag 2022

Bekijk hier de kerncijfers

Kerncijfers Jaarverslag Koers Houden 2022

Belangrijke thema's voor de Amsterdamse haven in 2022

Schone scheepvaart

In 2025 wordt een walstroomvoorziening opgeleverd voor zeecruise bij Cruise Port Amsterdam. In 2022 hebben we daarnaast de mogelijkheid gecreëerd om binnenvaarttankschepen te laten ontgassen via een mobiele ontgassingsunit op aangewezen openbare kades. Verder zijn de walstroomkasten voor de binnenvaart gemoderniseerd. We verwachten het eerste deel van de ligplaatsen in 2023 af te ronden. In 2022 zijn we doorgegaan om schonere scheepvaart te belonen via de Environmental Ship Index en de Green Award. We hebben het aangescherpte toelatingsbeleid voor de zee- en riviercruise, dat stapsgewijs van kracht wordt per 1 januari 2023, verder uitgewerkt en besproken met alle betrokkenen.

Lees meer

Walstroom
Alternatieve brandstoffen

Alternatieve brandstoffen

In 2022 waren er diverse ontwikkelingen op het gebied van de productie en opslag van alternatieve brandstoffen in de Amsterdamse haven. Zo is het vergunningstraject van Advanced Methanol Amsterdam (AMA) is doorgezet en naar verwachting start de bouw van deze methanolfabriek in de eerste helft van 2023. Ook biodieselproducent Greenergy kondigde aan zijn productie met 25% te vergroten. Ten slotte kondigden Titan en BioValue aan vloeibaar biomethaan (LBM, ook wel bio-LNG genoemd) te gaan produceren in de Amsterdamse haven. Verder maakte Argent Energy maakte dit jaar bekend de productie van de biodieselfabriek te vervijfvoudigen. Bij Port of Amsterdam nemen we de bouw van een nieuwe steiger en twee kades voor zijn rekening.

Lees meer

Elektriciteitscongestie en stikstof

In 2022 kreeg een groot deel van het gebied te maken met congestie op het elektriciteitsnet. Samen met gemeente Amsterdam, TenneT en Liander zitten we in een Taskforce waarmee we aan het versnellen van verzwaring van het net werken. Daarnaast zijn we bezig met een energiecoöperatie, waarmee we bedrijven willen helpen elektriciteit met elkaar te delen.

De beperkte stikstofruimte heeft ook effect op de projecten en activiteiten in de haven. De provincie Noord-Holland heeft, met behulp van de haven, daarom een stikstofbank ingesteld waar in de toekomst stikstofruimte kan worden uitgeruild.

Stikstof en congestie Amsterdamse havenregio
Logistieke uitdagingen

Logistieke uitdagingen

Voor een toekomstbestendig vestigingsklimaat is het belangrijk dat de haven optimaal bereikbaar is. In 2022 hebben we samen met partners als het Rijk, Rijkswaterstaat, de gemeente Amsterdam en ProRail verschillende resultaten bereikt. Zo is de nieuwe Zeesluis IJmuiden geopend en is er een infrastructurele Spoorgoederenvisie ontwikkeld. Die dient als basis voor besluitvorming rondom de toekomstige ruimtelijke inrichting van het havengebied.

Groene waterstof

De plannen voor productie, import en gebruik van groene waterstof in de havenregio worden elk jaar concreter. Zo heeft het bedrijf HyCC in 2022 een optieovereenkomst getekend om een 500 MWelektrolyser te bouwen. Holthausen heeft een tijdelijk waterstoftankstation geopend aan de Australiëhavenweg en het contract getekend voor de definitieve locatie in het Atlaspark. Verder werken we met H2A, een samenwerking met onder andere Zenith, Evos, Hydrogenious, SkyNRG en Electriq Global, aan de grootschalige import van groene waterstof naar de Amsterdamse havenregio.

Lees meer

Groene waterstof

Vorige jaarverslagen

Bekijk hier de jaarverslagen van voorgaande jaren.