U bent hier:

Feedbackformulier bunkeren

Het feedbackformulier geeft de directeur Centraal Nautisch Beheer inzicht in de wijze waarop de bunkerleveranties in de haven plaatsvinden.

Download feedbackformulier bunkeren

klachten bunkeren

Wat gebeurt er met mijn feedback?

Wij gebruiken de input om de situatie in onze regio blijvend te monitoren. Op basis van deze feedback kunnen we besluiten of maatregelen nodig zijn om de dienstverlening te verbeteren.  

Naar aanleiding van het ingevulde feedbackformulier kan er contact worden opgenomen. Wij doen dit om onduidelijkheden verder te bespreken.

De informatie wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld en niet met derden gedeeld. De directeur CNB mengt zich niet in individuele kwesties tussen partijen over de bunkers of de manier van levering.

Bunkeren

Ontwikkeling rondom bunkeren van conventionele brandstoffen

Op basis van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2023 kan de directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied besluiten om een vergunningplicht in te voeren voor het leveren van conventionele brandstoffen zoals stookolie en gasolie. Deze vergunningsplicht geldt al in de regio Rotterdam-Rijnmond.

In deze regio is er besloten géen vergunningsplicht in te voeren. Uit de aard van de feedback en het aantal ontvangen meldingen, alsmede uit de resultaten van een nader onderzoek aan boord van schepen in onze regio, is nog geen aanleiding aangetroffen om deze vergunningsplicht hier in te voeren.

Het feedbackformulier bunkeren gebruik je nog steeds bij een incident, zodat we de situatie blijvend kunnen monitoren.