Feedbackformulier bunkeren

Het feedbackformulier geeft de directeur Centraal Nautisch Beheer inzicht in de wijze waarop de bunkerleveranties in de haven plaatsvinden.

Download feedbackformulier bunkeren

klachten bunkeren

Wat gebeurt er met mijn feedback?

Wij gebruiken de input om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. De feedback nemen wij mee de in de evaluatie van de bunkervergunning voor transporteurs. Verder levert deze informatie een bijdrage in de ontwikkeling van een eventuele bunkervergunning voor leveranciers.

Naar aanleiding van het ingevulde feedbackformulier kan er contact worden opgenomen. Wij doen dit om onduidelijkheden verder te bespreken.

De informatie wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld en niet met derden gedeeld. De directeur CNB mengt zich niet in individuele kwesties tussen partijen over de bunkers of de manier van levering.

Bunkeren

Ontwikkeling rondom bunkeren van conventionele brandstoffen

Op basis van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019 kan de directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied besluiten om een vergunningplicht in te voeren voor het leveren van conventionele brandstoffen zoals stookolie en gasolie. Deze vergunningsplicht geldt al in regio Rotterdam-Rijnmond.

In deze regio is er nog geen aanleiding om deze vergunningsplicht in te voeren. De ervaringen uit de regio Rotterdam-Rijnmond worden gebruikt in de evaluatie.

Het feedbackformulier bunkeren gebruik je bij een incident. Ook deze input wordt meegenomen in de evaluatie of er een vergunningsplicht in deze regio moet komen. De evaluatie vindt eind 2021 plaats.