De Wet Publieke Gezondheid

Bent u gezagvoerder van een schip dat een internationale reis maakt? Doet u een van de havens in het Noordzeekanaalgebied aan? En heeft u het vermoeden dat er een of meer patiënten aan boord zijn met een infectieziekte? Meld dit dan zo snel mogelijk bij de verkeersleiding van de Divisie Havenmeester en bij de aan boord komende loods.

In de volgende gevallen moet u ook de verkeersleiding van de Divisie Havenmeester informeren via PCS, telefoon of VHF.

a. Bij infectieziekten
Voor binnenkomst:
Naar aanleiding van uw melding informeert de verkeersleiding het Kustwachtcentrum of de Radio Medische Dienst. De Radio Medische Dienst bepaalt de vervolgstappen aan de hand van beschreven scenario’s.

Op de ligplaats :
Als het schip al is aangemeerd, informeert de verkeersleiding de havenarts.

b. Bij besmette goederen of lading
Voor binnenkomst:
Naar aanleiding van uw melding informeert de verkeersleiding het Kustwachtcentrum of de Radio Medische dienst. De Radio Medische Dienst bepaalt de vervolgstappen aan de hand van beschreven scenario’s.

Op de ligplaats:
Als het schip al is aangemeerd, informeert de verkeersleiding de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.