Open data

Port of Amsterdam stelt data beschikbaar via een open data portal. Deze data zijn gratis te gebruiken voor digitale innovaties en verbeteringen, maar ook om digitaal te koppelen en jouw eigen processen te optimaliseren.

Er is een overzicht van de nautische objecten zoals boeien en verkeersborden, en praktische gegevens zoals binnenvaart-ligplaatsen en de Havenkaart in pdf. Ook zijn de begrenzingen van gebieden te downloaden, waaronder het exploitatiegebied van Port of Amsterdam en het beheergebied van het Centraal Nautisch Beheer. De open data zijn beschikbaar in verschillende bestandsformaten.

  • Shapefiles
  • Webmaps
  • Webservices
  • Tabellen
  • PDF-documenten

Ben je op zoek naar specifieke data(stromen), of heb je een andere vraag? Wij helpen je graag verder

gebruiksvoorwaarden
Lees meer

Gebruiksvoorwaarden

Garantie en aansprakelijkheid

Havenbedrijf Amsterdam N.V. stelt de inhoud van de datasets met de grootst mogelijke zorg samen, maar geeft geen garantie dat deze datasets volledig, actueel, accuraat en juist zijn. Havenbedrijf Amsterdam N.V. geeft ook geen garantie ten aanzien van de beschikbaarheid van de datasets. Havenbedrijf Amsterdam N.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van deze datasets.

Gebruiksvoorwaarden open data

De datasets van Havenbedrijf Amsterdam N.V. zijn vrij toegankelijk voor iedereen en dus te gebruiken. Het gaat om gegevens die niet privacy-, fraude- of concurrentiegevoelig zijn.

Tenzij anders vermeld, is de ‘publieke domein verklaring’ van Creative Commons (CC0 1.0) van toepassing op de datasets die via deze website beschikbaar worden gesteld. Dit betekent in ieder geval het volgende:

Hergebruik van de inhoud

Iedereen – particulier en bedrijf – mag deze datasets hergebruiken (kopiëren, veranderen, verspreiden) voor eigen toepassingen. Bij hergebruik is bronvermelding niet vereist.

Rechten die ongewijzigd blijven

De publieke domein verklaring beïnvloedt op geen enkele manier de octrooirechten of merkenrechten van derden.

contact

Contact over open data

Vragen en opmerkingen kunt u via dit formulier doorgeven aan ons open data team, zij nemen dan snel contact op.