U bent hier:

Open data

Port of Amsterdam stelt data beschikbaar via een open data portal. Je kunt deze data zijn gratis gebruiken voor digitale innovaties en verbeteringen. Ook kun je ze digitaal koppelen en jouw eigen processen optimaliseren.

Welke data zijn beschikbaar?

Nautische informatie

Nautische informatie

Een overzicht van de nautische objecten zoals boeien en verkeersborden, en praktische gegevens zoals binnenvaart-ligplaatsen en de Havenkaart in pdf.

Nautische informatie

Begrenzingen

Begrenzingen van gebieden

De begrenzingen van gebieden, waaronder het exploitatiegebied van Port of Amsterdam en het beheergebied van het Centraal Nautisch Beheer.

Gebiedsbegrenzingen

Bestandsformaten

De open data zijn beschikbaar in verschillende bestandsformaten:

  • Shapefiles
  • Webmaps
  • Webservices
  • Tabellen
  • PDF-documenten

Gebruiksvoorwaarden

Garantie en aansprakelijkheid

Havenbedrijf Amsterdam N.V. stelt de inhoud van de datasets met de grootst mogelijke zorg samen, maar geeft geen garantie dat deze datasets volledig, actueel, accuraat en juist zijn. Havenbedrijf Amsterdam N.V. geeft ook geen garantie ten aanzien van de beschikbaarheid van de datasets. Havenbedrijf Amsterdam N.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van deze datasets.

Gebruiksvoorwaarden open data

De datasets van Havenbedrijf Amsterdam N.V. zijn vrij toegankelijk voor iedereen en dus te gebruiken. Het gaat om gegevens die niet privacy-, fraude- of concurrentiegevoelig zijn.

Tenzij anders vermeld, is de ‘publieke domein verklaring’ van Creative Commons (CC0 1.0) van toepassing op de datasets die via deze website beschikbaar worden gesteld. Dit betekent in ieder geval het volgende:

Hergebruik van de inhoud

Iedereen – particulier en bedrijf – mag deze datasets hergebruiken (kopiëren, veranderen, verspreiden) voor eigen toepassingen. Bij hergebruik is bronvermelding niet vereist.

Rechten die ongewijzigd blijven

De publieke domein verklaring beïnvloedt op geen enkele manier de octrooirechten of merkenrechten van derden.

Contact

Ben je op zoek naar specifieke data(stromen), of heb je een andere vraag? Wij helpen je graag verder.