Contact marifoonkanalen

Meld u wanneer u in het havengebied aankomt of wanneer u uit het havengebied vertrekt, 24 uur per dag.

Ga direct naar Meldpunt Verkeer  en Meldpunt Haven.

Klik hier voor de Regeling Communicatie VTS.

Uitleg over de blokkanalen en de ondersteunende kanalen

VHF 7

VHF 7 roepnaam IJmuiden Aanloop
Ondersteunend marifoonkanaal voor schepen die IJmuiden aanlopen. Op dit kanaal wordt eerste contact gelegd met de schepen met bestemming Amsterdam Noordzeekanaalgebied. Op dit kanaal wordt informatie uitgewisseld over:

 • Scheeps- en ladinginformatie
 • Het binnenlopen en afmeren
 • Verkeersplanning
 • Beloodsingen
 • Evt. ankeradvies
VHF 61

VHF 61 roepnaam Haven IJmuiden

VHF 22

VHF 22 roepnaam Sluis IJmuiden

Informatiekanaal Noordzeesluizen, planning en toewijzing.

VHF 3

VHF 3 Blokkanaal verkeersdienst Noordzeekanaal

 • Meldplicht bij binnenkomen gebied
 • Verplicht uit te luisteren navigatiekanaal
 • Verplicht om bereikbaar te zijn via dit communicatiekanaal
VHF 4

VHF 4 Blokkanaal Haven Amsterdam (kmr 14.8)

 • Meldplicht bij binnenkomen gebied
 • Verplicht uit te luisteren navigatiekanaal
 • Verplicht om bereikbaar te zijn via dit communicatiekanaal
VHF 60

VHF 60 Blokkanaal Sector Schellingwoude

 • Meldplicht bij binnenkomen gebied
 • Verplicht uit te luisteren navigatiekanaal
 • Verplicht om bereikbaar te zijn via dit communicatiekanaal
VHF 18

VHF 18 Infokanaal Oranjesluis

Informatiekanaal Oranjesluizen, planning en toewijzing

VHF 66

VHF 66 Info Sector Schellingwoude

meldpunt

Meldpunt Verkeer & Meldpunt Haven

VHF 68

VHF 68 roepnaam Meldpunt Verkeer

Marifoonkanaal voor de varende scheepvaart ter ondersteuning van de VTS. Op dit kanaal kan de verkeersdeelnemer nadere informatie krijgen over:

 • de afhandeling van de reis door het gebied,
 • ligplaatsen
 • infrastructurele bijzonderheden zoals werkzaamheden op en aan de vaarweg en stremmingen
 • meldingen over scheepsbijzonderheden tijdens de vaart en reisvoornemen o.a. invaart (olie)havenbekkens.
 • Afhandeling verkeersincidenten.
VHF 14

VHF 14 roepnaam Meldpunt Haven

Marifoonkanaal voor de afgemeerde scheepvaart ten behoeve van havenbeheerstaken vanuit de Havenmeester en de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied. Op dit kanaal dient de havengebruiker meldingen te doen die voortkomen uit de regionale havenverordening zoals:

 • aanvang en beëindiging werkzaamheden waarvoor toestemming is verleend
 • aanvang en beëindiging bunkeren, boord-boord overslag, inname afvalstoffen, schoonmaken etc.
 • vragen omtrent dienstverlening in de haven
 • aanvraag ontheffingen, melding storingen aan boord
 • afhandeling van (water)verontreiniging en incidenten
 • ontvangst en verwerking van IVS 90 meldingen